Ikon Teknologifag

Teknologifag

Teknologifag

Fleksibel digitalisert produksjon

Jobber du innen industri? Ønsker du å lære mer om veien fra idé til ferdig produkt? Ønsker du å være bedre rustet til å kunne delta i din bedrifts beslutningsprosesser om fremtidige løsninger for produksjon? I dagens industri med stor grad av automatiserte produksjonslinjer og digitale løsninger, trenger flere en bredere kompetanse for å bidra i utviklingen på egen arbeidsplass.
Grunnleggende industriell elektro

Grunnleggende industriell elektro

Modulutdanning: Jobber du i industrien og ønsker å få en større forståelse for grunnleggende industriell elektro? Ønsker du å kunne drive enkel feilsøking og kunne gjøre grunnleggende vurderinger knyttet til dette i egen bedrift? Bruk av elektriske og elektroniske systemer blir mer og mer avansert og inngår som del av arbeidsmaskiner og -prosesser i bedrifter i stadig økende grad. Denne modulen gir et grunnlag for arbeid i tilknytning til slike systemer.

HMS-ledelse

Modulutdanning: HMS-modulen gir en oppdatert og systematisk tilnærming til å ivareta helse, miljø og sikkerhet i en bedrift.
Hydraulikk_teaser.jpg

Hydraulikk

Modulutdanning: Hydraulikk er et viktig fagområde i industrien. Moderne industriproduksjon og anleggsvirksomhet kan knapt tenkes uten. Et stort bruksområde og mer digitalisert teknologi krever økt kompetanse hos fagfolkene som skal styre, tilrettelegge og ikke minst vedlikeholde og videreutvikle hydrauliske systemer.

IKT - datasikkerhet

Modulutdanning: Modulen handler om å få innblikk i hva datasikkerhet er, hvor viktig det er for oss både privat og på jobb.

IKT - systemforståelse

Modulutdanning: Systemforståelse handler om å forstå hvordan IKT-systemer henger sammen. Det gir innsikt i hvordan vi bruker disse systemene i arbeid og privatlivet.

Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Industri 5.0 handler om samhandling mellom mennesker og teknologi, med medarbeideren som positiv driver for bærekraftig teknologisk og organisasjonsmessig utvikling. Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan man kan oppnå menneskesentrerte, bærekraftige, robuste og fleksible organisasjoner.
Industriell produksjon ved Kongsberg Automotive

Industriell produksjon i praksis

Utdanningen gir deg kompetanse om viktige faktorer for å drive kostnadseffektiv industriproduksjon; fagområdene er hydraulikk, tegningslære, elektro, transmisjoner, maskinering og vedlikehold. Hvert av de seks fagområdene er en egen modul.

Industrielle økosystemer

Modulutdanning: Modulen vil gi deg en forståelse for industriens avgjørende rolle for en bærekraftig fremtid.

Industrielt vedlikehold i praksis

Modulutdanning: Vedlikehold er en essensiell aktivitet omkring alle former for produksjon og produksjonsutstyr. Valg av strategi for og organisering av vedlikehold er viktig med tanke på å gjøre virksomheten robust og pålitelig.