Yrkesrettet kommunikasjon

Modulutdanning: Har du lyst til å lære mer om hvordan du kan holde en god presentasjon? Trenger du mer kunnskap om tydelig kommunikasjon?

Hensikten med modulen yrkesrettet kommunikasjon er å forberede deg på det å være student, få en innføring i studieteknikk, prosjektarbeid og samarbeidslæring. Studiet gir også innføring i skriving, rapportoppsett og presentasjon – og er en god forberedelse til hovedprosjektmodulen.

Kommunikasjon handler om formidling og utveksling av informasjon. At den er yrkesrettet betyr at du skal ha nytte av det det du lærer her i ulike situasjoner i arbeidshverdagen din.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

 • Studieteknikk  
 • Presentasjonsteknikk
 • Prosjektarbeid:
  • Prosjektorganisert læring, samarbeidslæring  
  • Planlegge, gjennomføre, presentere og reflektere over prosjekter  
 • Rapportskriving:   
  • Struktur, leservennlig/visuell layout   
  • Argumentasjon og drøfting   
  • Kritisk kildebruk  
  • Søking, bearbeiding og presentasjon av teori og innsamlet data (metode)   
  • God skriftlig og muntlig kommunikasjon: godt og presist språk - sammenheng, flyt, skriveregler og kommunikasjonsmodellen 
 • IKT, herunder verktøy for samhandling, tekstbehandling og presentasjoner
 • Mål- og mottakerbevissthet   
 • Refleksjon over egen læring 

Hva kan du bli?

Denne modulen gir deg økt kompetanse og ferdigheter innen yrkesrettet kommunikasjon. Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Ikke avklart
Søknadsfrist: Ikke avklart
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Søknadsskjema kommer senere.