Teamledelse

Modulutdanning: Ønsker du å lære om hvordan team kan bidra til individuell utvikling og endring av en organisasjon? Vil du lære om arbeid i team og hva som skal til for å lede et team i praksis?

Denne modulen vil gi deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen teamledelse som er nyttig uavhengig av industri, bedrift eller rolle. Teamarbeid er sentralt i enhver virksomhet, og gjennom studiet vil du få en teoretisk plattform og praktiske tips til hvordan du kan utvikle teamet ditt positivt for individer og organisasjon. 

Studiet tar for seg hva et team er og hva som skal til for å forme et velfungerende team.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Teamarbeid – historisk utvikling, perspektiver og modeller
  • Team som organisasjonsform
  • Hvordan jobbe i team
  • Makt, medvirkning og ledelse i team

Studiet vil foregå med tradisjonell klasseromsundervisning, oppgaveløsning, undervisning via Teams og selvstudium. Du vil lære gjennom obligatoriske arbeidskrav i form av innleveringer, praktiske øvelser og presentasjoner, individuelt og i grupper. Vi inviterer også eksterne forelesere for å høre om hvordan teamledelse utøves i ulike virksomheter.

Hva kan du bli?

Innsikt i teamledelse vil være nyttig uavhengig av rolle i bedriften. Med innsikt i teamledelse kan det være aktuelt med roller som teammedlem (operatører, ingeniører, osv.), teamleder, avdelingsleder, produksjonsleder eller andre roller med operativt lederansvar.

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 3, 2024
Søknadsfrist: 22.12.2023
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal