Smart og grunn­leggende vedlikehold Tom Kolstad

Smart og grunn­leggende vedlikehold

Modulutdanning: Denne utdanningen gir deg kunnskap om hva smart vedlikehold og total vedlikeholdsforståelse er. Du får vite hvordan sikkert vedlikehold fungerer sammen med HMS-prosedyrer i en bedrift, dessuten om bruken av Lean vedlikehold.

Modulen gir deg også kompetanse til å utarbeide og lage vedlikeholdsinstrukser, hvordan du kan benytte ulike vedlikeholdsverktøy og utføre en Sikker Jobb Analyse, rotårsaksanalyse og risikoanalyse.

Modulen er en del av Manufacturing 4.0.

Hva lærer du?

Du får innføring i følgende emner:

 • Sikkert vedlikehold (HMS)
 • SJA (Sikker Jobb Analyse)
 • Før jobben starter (data-ark)
 • Arbeidstillatelse og risikoanalyse.
 • Total vedlikeholdsforståelse (maskiner, maskinstruktur, reservedeler, forebyggende oppgaver)
 • Tilstandsbaserte kontroller
 • Smart vedlikehold: digitale verktøy, muligheter for å automatisere tilstandsbasert vedlikehold
 • Operatørvedlikehold
 • Skiftlogg/rapporteringssystem (utfordringer og kommunikasjon)
 • Lean vedlikehold: Analyseverktøy og verktøykasse (bl.a. A3, 4M, 5S, EPL, TPM Pyramide)
 • Samarbeid/kunnskapsutveksling, innad og på tvers av avdelinger.

Hva kan du bli?

Modulutdanningen gir deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver. Du vil kunne analysere vedlikeholdsprosesser i en bedrift, foreslå konkrete strategier/tiltak for økt vedlikeholdsforståelse og bidra til å utvikle en helhetlig kultur for kontinuerlig forbedring. Fullført modul gir ti studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer. 

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 11 uker
Omfang: 10 studiepoeng 
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 14, 2024
Søknadsfrist: 08.03.2024
Spørsmål: Kontakt Ruth Laeskogen Hoff, mobil 907 39 781

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal

 

Lean inngår i studiet Manufacturing 4.0. Studiet består av seks enkeltmoduler, der hver modul gir 10 studiepoeng:

Du kan velge å ta en enkelt modul eller å ta alle modulene. Du kan også benytte studiet som en del av en fagskolegrad.