Gjenbruk i plastindustrien

Modulutdanning: Studentene skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskaper om bransjens egenart og historie og hvordan plast påvirker miljøet. Foto: Terje Heiestad

Sirkulærøkonomi og gjenbruk, plast

Modulutdanning: Utdanningen tar for seg sirkulærøkonomi, gjenvinningspolitikk og verdikjeder, og du får kunnskap om bioplast og prosessene innen mekanisk og kjemisk resirkulering. Du lærer hvordan man designer produkter og bruker resirkulert materiale.

Denne modulen gir deg kunnskaper om bransjens egenart og historie, og hvordan plast påvirker miljøet.  Sentralt står også hva bedrifter gjør for å oppnå bærekraftmålene, dessuten mål om faktisk energibruk og utslipp i produksjonen. Du får vite vite hvordan merking og sortering av produktene foregår og hva som påvirker kvaliteten på resirkulert materiale.

Modulen er en del av studiet Manufacturing 4.0.

Hva lærer du?

Du får innføring i følgende emner:

  • Mekanisk og kjemisk resirkulering
  • Energigjenvinning, bioplast, material­valg, grunnleggende materialkunnskap
  • Historikken og utviklingen av begrepet sirkulærøkonomi relatert til FNs bærekraftmål
  • Produksjon av bioplast, nødvendige råvarer og prosesser
  • Kvalitet i sorteringsarbeidet
  • Design og optimalisering av produktet for resirkulering og bærekraft
  • Energiforbruk i norsk, europeisk og internasjonal plastproduksjon
  • Konsekvensene av plast i deponi. Nedbrytningstid, plastavfall som ressurs for gjenbruk
  • Plast i havet – nyttige produkter vs. plastavfall og mikroplast
  • Regelverk, EU-mål og dokumentasjonskrav for gjenbruk og avfallshåndtering

Hva kan du bli?

Denne modulutdanningen egner seg først og fremst for deg som allerede jobber med plast og petrokjemi. Den vil gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og målet er at du blir en ressurs for bedriften. Du skal kunne delta i diskusjoner om «beste praksis», delta i utviklingen av nye produkter og ha faglig medansvar for at bedriften strekker seg etter nasjonale bærekraftmål. Fullført modul gir ti studiepoeng. Om du ønsker å studere flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 11 uker
Omfang: 10 studiepoeng 
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 10, 2024
Søknadsfrist: 09.02.2024
Spørsmål: Kontakt Ruth Laeskogen Hoff, mobil 907 39 781

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal

 

Lean inngår i studiet Manufacturing 4.0. Studiet består av seks enkeltmoduler, der hver modul gir 10 studiepoeng:

Du kan velge å ta en enkelt modul eller å ta alle modulene. Du kan også benytte studiet som en del av en fagskolegrad.