Produksjonsledelse

Modulutdanning: Vil du lære hvordan planlegging og styring av produksjon gjennomføres i praksis?

Denne modulen er for deg som ønsker å forstå hvordan produksjon kan ledes i industribedrifter. Gjennom modulen vil du få kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som vil gjøre deg i stand til å delta i planlegging og styring av produksjon for en lønnsom og effektiv drift.

Studiet tar for seg temaer som ulike styringsmodeller, styringsprinsipper og prinsipper for planlegging, og du vil få ferdigheter i hvordan regne på effektivitet og utnyttelse av ressurser i en produksjonsvirksomhet.

Modulen er egnet for operatører, teamledere, ingeniører, fagarbeidere eller andre som har interesse for produksjonsledelse i praksis.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Forretnings- og styringsmodeller
  • Styringsprinsipper
  • Prinsipper for produksjonsstyring
  • Operativ planlegging
  • Digitale informasjonssystemer og bruk av teknologi til produksjonsledelse

Studiet vil foregå med tradisjonell klasseromsundervisning, oppgaveløsning, undervisning via Teams og selvstudium. Du vil lære gjennom obligatoriske arbeidskrav i form av innleveringer og presentasjoner, individuelt og i grupper. Vi inviterer også eksterne forelesere og legger til rette for relevante bedriftsbesøk.  

Hva kan du bli?

Innsikt i produksjonsledelse vil sammen med bakgrunnen din ellers være nyttig i roller som inngår i operativ ledelse av produksjon, eksempelvis formannsroller, arbeidsleder, planlegger og produksjonsleder.

Grunnlaget for opptak er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 11, 2024
Søknadsfrist: 23.02.2024
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal