Kompositt_Kongsberg_Automative

Modulutdanning: Studentene skal etter endt modulutdanning ha kunnskap om utvalgte begreper, teorier og modeller i kjemi. Foto: Terje Heiestad

Materialkunnskap og produksjonsmetoder plast

Modulutdanning: Målet med studiet er at studentene etter endt modulutdanning skal ha kunnskap om utvalgte begreper, teorier og modeller i kjemi. De skal kjenne til bransjens historie og prosessene fra oljeproduksjon til petrokjemi.

Modulen er en del av Manufacturing 4.0

Innhold

  • Vanlige plasttyper: PE, PP, PVC, PA, PS, PET, PMMA, POM, TPO, EPS, epoxy, melamin, polyuretan, gummi, bioplaster og biokompositter
  • Bearbeidingsmetoder: Rotasjonsstøping, sprøytestøping, formblåsing, vakuumforming, filmblåsing, ekstrudering, termoforming, liming & sveising, Pu støpning, pomposittstøping
  • Kvalitetskontroll: Problemløsning, produkt finish, krymp/vridning/kast, veggtykkelse, mottakskontroll, vekt/dimensjoner/toleranser, testmetoder, datablad
  • Produksjonsøkonomi: Materialkost, syklustider, veggtykkelser, vrakproduksjon, samkjøring
  • Resirkulering: Bioplast, mekanisk resirkulering, kjemisk resirkulering, sortering, CO2/miljøregnskap
  • Utvalgte emner i kjemi: Atomenes oppbygging, periodesystemet, kjemiske bindinger, polymerer, krystallinitet, reaksjonstyper, isomeri

Læringsutbytte

Studentene skal etter endt modulutdanning ha kunnskap om utvalgte begreper, teorier og modeller i kjemi. De skal kjenne til bransjens historie og prosessene fra oljeproduksjon til petrokjemi, de vanligste plasttypene samt bruk av additiver. De skal også ha kjennskap til merking, gjenbruk og resirkulering, materialegenskaper og målemetoder iht. bransje- og myndighetskrav, de vanligste bearbeidingsmetodene og verktøy som anvendes i plastfaget. Videre skal studentene ha kunnskap om kvalitetskontroll, eksponeringsfaktorer og grunnleggende produksjonsplanlegging og -økonomi. De skal kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning, finne fram til og følge datablad, regelverk, arbeidsbeskrivelser, tegninger, spesifikasjoner og standarder. De skal også kunne planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver/prosjekter alene og som deltaker i en gruppe. Viktig er også å kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen om utvikling av god praksis.

Studiepoeng

Fullført modul gir ti studiepoeng. Hvis studenten ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

 

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 11 uker
Omfang: 10 studiepoeng 
Kostnad: Gratis
Oppstart: ikke avklart
Søknadsfrist: ikke avklart
Spørsmål: Kontakt Ruth Laeskogen Hoff, mobil 907 39 781

Det generelle grunnlaget for opptak til Teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.