Materialkunnskap og produksjonsmetoder i trevarebransjen

Modulutdanning: Modulen gir kunnskap om ulike råvarer og trematerialer, produksjonsmetoder, kvalitetskontroll, bærekraft og robusthet i trevarebransjen.

Andre sentrale stikkord er HMS, merking og dokumentasjon, miljøsertifisering, ombruk og resirkulering av materialer og produkter, produksjonsplanlegging, produksjonsstyring og produksjonsøkonomi i trevarebransjen.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Bærekraft i industri 5.0 i trevarebransjen
  • Trevarebransjens bakgrunn, historie og prosessene fra håndverk til industri 5.0
  • Råvarer, materialtyper og bruksområder
  • Sentrale HMS fokusområder i trevarebransjen
  • Merking/dokumentasjon, miljøsertifisering, ombruk og resirkulering for materialer og produkter i trevarebransjen
  • Produksjonsmetoder, verktøy og utstyr
  • Kvalitetskontroll i hele prosessen, fra innkjøp til produkt ferdig levert og/eller montert hos kunde
  • Produksjonsplanlegging, produksjonsstyring og produksjonsøkonomi
  • Teknologi og digitale verktøy for trevarebransjen

Du lærer å reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning. Du lærer også å planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver/prosjekter alene og som deltaker i en gruppe

Hva kan du bli?

Denne modulutdanningen er en av flere moduler som egner seg først og fremst for deg som allerede jobber i norsk trevarebransje. Dette er bedrifter som produserer enten dører, vinduer, innredninger eller trapper. Modulen vil gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis. Fullført modul gir 10 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 14 uker
Omfang: 10 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 42, 2023
Søknadsfrist: 29.09.2023
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal