Markedsføring

Modulutdanning: Ønsker du å lære om markedsføring? Modulen gir en innføring i begreper, teorier og modeller innen markedsføring, og spesielt innen bedriftsmarkedet (B2B).

Markedsføring er å identifisere og forstå kundens behov og ønsker, for deretter å utvikle og tilby produkter og/eller tjenester som vil tilfredsstille kundens behov. Modulen vil gi deg forståelse for markedsføring fra et strategisk til et operativt nivå. Du får innsikt til markedsføringsstrategi for å fremme og selge produkter og/eller tjenester i et Industri 5.0 perspektiv.

I modulen lærer du om markedsstrategi, markedssegmentering, målgrupper, etikk og bærekraftig verdiskapning. I tillegg til digital markedsføring, slik som innholdsmarkedsføring, inbound marketing og datadrevet markedsføring. Modulen vil også ta for seg markedsføring i perspektiv av bærekraft, fleksibilitet og robusthet i et samfunn som er preget av raske omstillinger. 

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

 • Markedsføring i Industri 5.0
 • Markedsstrategi 
 • Markedssegmentering og målgrupper (inkl. intern markedsføring) 
 • Etikk og bærekraftig verdiskapning  
 • Bedriftsmarkedsføring (B2B)
 • Industrielle kjøpsprosesser 
 • Kunde- og leverandørrelasjoner 
 • Produktutvikling  
 • Digital markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring 
 • Inbound marketing 
 • Datadrevet markedsføring

Hva kan du bli?

Du vil få en økt forståelse for markedsføringens rolle i din bedrift. Modulen egner seg for deg som ønsker en grunnleggende innføring i markedsføring, rettet mot bedriftsmarkedet. Modulen passer godt i kombinasjon med Teknisk salg-modulen.

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 11, 2024
Søknadsfrist: 16.02.2024
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal