Supply Chain Management Adobestock

Modulutdanning: Studentene skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om hvordan en verdikjede fungerer. Foto: AdobeStock

Logistikkstyring og -ledelse

Modulutdanning: Utdanningen gir deg kunnskap om hvordan en verdikjede fungerer, og hvordan du forbedrer, optimaliserer og utvikler verdikjeder basert på verdistrømsanalyser og andre Lean-metoder. Du lærer også om innkjøpsledelse, strategi for leverandørutvikling og å bruke logistikk for å skape konkurransefortrinn.

Viktige innslag i utdanningen er også bruken av digitale verktøy for å planlegge, styre og kontrollere verdikjeden effektivt, hvordan man kan jobbe strukturert og effektivt med et logistikkprosjekt og ha kunnskap om økonomistyring gjennom hele logistikk-kjeden.

Modulen er en del av studiet Manufacturing 4.0.

Hva lærer du?

Modulutdanningen inneholder følgende emner:

  • Logistikkstyring i verdikjeden, kunde-/markedsorientering
  • Innkjøpsprosessen, strategisk og taktisk. Salg- og forhandlingsteknikk
  • IKT i verdikjeden. Bruk av ERP-system (logistikk og strategi)
  • Lean-fokus på verdistrømsanalyse, tverrfaglig med produksjonslogistikk
  • Verdikjedetankegang
  • Begreper, teorier, metoder, verktøy

Hva kan du bli?

Modulutdanningen gir deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver. Du får kompetanse til å kartlegge en logistikksituasjon langs verdikjeder, identifisere faglige problemstillinger og behov for tiltak samt planlegge, kalkulere og gjennomføre et logistikkprosjekt. Du lærer å bygge relasjoner og utveksle synspunkter om god praksis med andre som har bakgrunn innen logistikk, transport og spedisjon i organisasjonen. Fullført modul gir ti studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer. 

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 11 uker
Omfang: 10 studiepoeng 
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 38, 2023
Søknadsfrist: 25.08.2023
Spørsmål: Kontakt Ruth Laeskogen Hoff, mobil 907 39 781

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal

 

Lean inngår i studiet Manufacturing 4.0. Studiet består av seks enkeltmoduler, der hver modul gir 10 studiepoeng:

Du kan velge å ta en enkelt modul eller å ta alle modulene. Du kan også benytte studiet som en del av en fagskolegrad.