Supply Chain Management Adobestock

Modulutdanning: Studentene skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om hvordan en verdikjede fungerer. Foto: AdobeStock

Logistikkstyring og -ledelse

Modulutdanning: Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan en verdikjede fungerer og om hvordan man forbedrer, optimaliserer og utvikler verdikjeder basert på verdistrøms­analyser og andre Lean-metoder.

Modulen er en del av Manufacturing 4.0

Innhold

  • Logistikkstyring i verdikjeden, kunde-/markedsorientering
  • Innkjøpsprosessen, strategisk og taktisk. Salg- og forhandlingsteknikk
  • IKT i verdikjeden - Bruk av ERP system (logistikk og strategi)
  • Lean-fokus på verdistrømsanalyse - tverrfaglig med produksjonslogistikk
  • Verdikjedetankegang
  • Begreper, teorier, metoder, verktøy
  • Refleksjonsoppgaver, prosjekt, diskusjon, rapportering og rapportskriving

Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om hvordan en verdikjede fungerer og om hvordan man forbedrer, optimaliserer og utvikler verdikjeder basert på verdistrømsanalyser og andre Lean-metoder. De skal også ha kunnskap om innkjøpsledelse, strategi for leverandørutvikling og hvordan man strategisk kan bruke logistikk for å skape konkurransefortrinn. De skal kjenne til hvordan man kan bruke digitale verktøy for å planlegge, styre og kontrollere verdikjeden effektivt, hvordan man kan jobbe strukturert og effektivt med et logistikkprosjekt og ha kunnskap om økonomistyring gjennom hele logistikkjeden. Studentene skal kunne kartlegge en logistikksituasjon langs verdikjeder, identifisere faglige problemstillinger og behov for tiltak samt planlegge, kalkulere og gjennomføre et logistikkprosjekt. Arbeidet skal utføres etter kunders behov og myndigheters krav, og studentene skal kunne bygge relasjoner og utveksle synspunkter om god praksis med andre som har bakgrunn innen logistikk, transport og spedisjon i organisasjonen.

Studiepoeng

Fullført modul gir ti studiepoeng. Hvis studenten ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 11 uker
Omfang: Tilsvarer 10 studiepoeng 
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 34 / uke 42
Søknadsfrist: 20. juni 2022 / 30. september 2022
Spørsmål: Kontakt Ingeborg Øyhus Svendsen, mobil 907 03 093

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.