Lean, prinsipper og verktøy

Foto: Adobe Stock

Lean, prinsipper og verktøy - Fjellregionen

Modulutdanning: Modulen gir innblikk i en metodikk og forretningsfilosofi som har som mål å øke effektiviteten og redusere sløsing i produksjons- og forretningsprosesser, og på den måten bygge robuste og bærekraftige prosesser. Dette omfatter bl.a. kunnskap om typiske kjennetegn ved Lean og den norske modellen, Lean-prinsipper, metodikk, metodikkverktøy og «den lærende organisasjon».

Målet med modulen er at du skal kunne benytte ulike Lean-baserte virkemidler til praktisk forbedringsarbeid basert på bærekraftige prinsipper.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Lean - bakgrunn, kjennetegn
  • Den norske modellen
  • Lean-ledelse og den lærende organisasjonen

Du skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om hva Lean er, og hvordan det kan bidra til å utvikle og kontinuerlig forbedre en organisasjon. Modulen vektlegger å etablere bærekraft ved å skape robuste prosesser i alle typer virksomheter. Sammenhengen mellom Lean og bærekraft står sentralt i hele modulen.

Hva kan du bli?

Modulen gir deg økt kompetanse og ferdigheter innen Lean-prinsipper og -verktøy mot industri 5.0 i tjeneste, produkt og prosessindustri. Du får en grunnleggende forståelse innen Lean-fagområdet basert på etiske og verdibaserte grunnprinsipper. Du vil kunne bidra til Lean-basert forbedring ved egen arbeidsplass. Det kan gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis.

Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger. Første fysiske samling er på Læringsfabrikken (Raufoss). Samling to og tre er i Fjellregionen (Røros/Tynset).
Lengde: 7 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 35, 2023 (30. og 31. august)
Søknadsfrist: 17.08.2023
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Plan for gjennomføring av Lean i Fjellregionen

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal