Lean, ledelse og kontinuerlig forbedring

Modulutdanning: Målet med modulen er at du skal kunne benytte ulike Lean-baserte prinsipper til ledelse og forbedringsarbeid. Videre vektlegger modulen «læring» som grunnlaget for bedriftens fremgang og utvikling.

Modulen vil fokusere på teamarbeid, ledelse og lærende organisasjon for å oppnå bærekraftige og robuste prosesser. Andre sentrale temaer vil være forbedringskultur i organisasjonen og innføring og utvikling av Lean i en bedrift.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

For studenter i Sør-Østerdal blir det anledning til å gjennomføre enkelte av samlingene i Terningen Innovasjonspark på Elverum (se infoboks nederst på siden).

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Innføring og utvikling av Lean i en bedrift
  • Lærende organisasjon
  • Bærekraft og lønnsomhet

Du skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om sammenhengen mellom Lean-ledelse og prinsippene innenfor Industri 5.0 (mennesket som positivt driver ved bruk av nye digitale teknologier). Sammenhengen mellom Lean og bærekraft står sentralt i hele modulen. Modulen skal gjøre deg i stand til å bidra i planleggingen og gjennomføringen av Lean-baserte forbedringer innenfor en teknologisk ramme. Modulen vektlegger etablering av robuste prosesser for alle typer virksomheter.

Hva kan du bli?

Denne modulen gir deg økt kompetanse og ferdigheter innen Lean-filosofi og -ledelse. Du får en grunnleggende forståelse innen Lean-fagområdet basert på etiske og verdibaserte grunnprinsipper. Du vil kunne bidra til Lean-basert forbedring i egen organisasjon. Det kan gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis.

Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 4, 2024
Søknadsfrist: 03.01.2024
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal

Terningen Innovasjonspark på Elverum har innledet et godt samarbeid med Fagskolen Innlandet, og tilbyr fra høsten av modulbasert fagskoleutdanning innen industrifag – Industri 5.0.

Tilbudet er løftet fram i samarbeid med 6Kloke – Industriklyngen i Elverumsregionen.

Initiativet er forankret i administrativ og politisk ledelse i de seks kommunene i Sør-Østerdal, næringssjefene i regionen, Elverum Vekst, Sør-Østerdal Næringshage og Karriere Innlandet Sør-Østerdal.

Sør-Østerdalsregionen trenger utdanning på fagskolenivå for både å rekruttere, videreutvikle og beholde arbeidskraft til våre bedrifter.

Fra høsten 2023 er det oppstart av følgende moduler:

  • Kvalitetsledelse
  • Lean, prinsipper og verktøy
  • Lean, ledelse og kontinuerlig forbedring

Første samling er fysisk med oppmøte på Gjøvik. Teams-samlingene og siste samling (fysisk) vil være i Terningen Innovasjonspark på Elverum.