Kvalitetsledelse

Modulutdanning: Modulen gir en systematisk tilnærming til å planlegge, koordinere og kontrollere prosesser. Tilnærmingene er for å sikre at produkter og tjenester oppfyller kundens krav og forventninger og bedriftens mål om bærekraft og robusthet.

Det omfatter bl.a. kunnskap om temaer som kvalitetsstandarder, verdiskapende prosesser og kvalitets- og verdiforankret ledelse.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Introduksjon og fagterminologi
  • Verdiskapende prosesser
  • Kvalitetsledelse
  • Verdiforankret ledelse / Visjonært lederskap

Du får kunnskap om teorier og verktøy i kvalitetsledelse og Industri 5.0, og kjennskap til kvalitetsledelse i et historisk perspektiv. Studiet tar for seg kvalitetsledelsesstandarder og trender innen teknologi, produksjon og konkurransesituasjon, og hensikten med kvalitetsledelse i et verdiskapnings- og bærekraftperspektiv.

Hva kan du bli?

Denne modulen gir deg økt kompetanse og ferdigheter innen kvalitetsarbeid og kvalitetsledelse mot industri 5.0 i tjeneste, produkt og prosessindustri. Modulen vil gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis. Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 34, 2023
Søknadsfrist: 04.08.2023
Spørsmål: Kontakt: Ruth Laeskogen Hoff, ruthof@fagskolen-innlandet.no, +47 907 39 781

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal