Innovasjon

Modulutdanning: Drives du av å finne og utvikle løsninger på utfordringer? Ønsker du å overføre din kreativitet til noe nyttig for andre og samfunnet? Denne modulen legger til rette for innovative prosesser, der det kan skapes ideer som realiseres i praksis.

Virksomheter, både i offentlig og privat sektor, er i økende grad avhengig av evne til omstilling og innovasjon. Mange av disse utfordringene er knyttet til endringer som det grønne skiftet og nye konkurransesituasjoner. I dette studiet får du verktøy til å utvikle løsninger som møter disse behovene.

Innovasjon betyr i praksis nytt, nyttig og nyttiggjort, og målet for modulen er at studenten skal lære å bruke løsningsorientert kunnskap til bærekraftige forbedringer som kan tas i bruk i en bedrift eller organisasjon. Målgruppen for studiet er alle som trenger metoder, verktøy og inspirasjon til å finne og innføre løsninger.

Modulen kan gjerne kombineres med modulene i designdrevet innovasjon, entreprenørskap og intraprenørskap.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Bærekraft, behov og drivkrefter              
  • Innovasjon og forbedrings typer              
  • Innovasjon og metodikk                             
  • Håndtering av innovasjoner                       

Du vil få tilgang til labber og verksteder med den nyeste teknologien og verktøy som brukes i innovative prosesser: Kraftige datamaskiner, digitale skissebrett, nyeste programvarer, VR, flere typer 3D-printere, CNC-maskiner, med mye mer. Du vil få mulighet til å bruke dette utstyret i praksis til å skape løsninger. Du kan fritt velge hva du går i dybden på. Modulen krever ingen spesiell forkunnskap eller evner, og er tverrfaglig for alle innenfor ledelse, strategi, salg, HR, administrasjon, operativ, teknisk, utvikling og nyetablering.

Hva kan du bli?

Modulen gir deg økt kompetanse og ferdigheter innen Innovasjon opp mot industri 5.0. Du vil lære å bruke løsningsorientert kunnskap til bærekraftige forbedringer som kan tas i bruk i en bedrift eller organisasjon. Modulen er også relevant for deg som ønsker å starte opp egen virksomhet.

Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 43, 2023
Søknadsfrist: 06.10.2023
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal