Industrifagskolen på Læringsfabrikken på Raufoss.

Industrifagskolen, Industriell digitalisert automasjon (IDA)

Mange bedrifter trenger korte og spissede utdanninger. Industrifagskolen er utviklet spesielt for å gi fagarbeidere i industrien et tilbud om korte moduler som gir deg ny innsikt, og samtidig muligheten til å bygge deg en fagskoleutdanning.

Den teknologiske utviklingen går raskere enn noen gang tidligere. Regjeringen har startet et bransjeprogram der staten, arbeidsgivere og fagbevegelsen samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Industrifagskolen bidrar til å sikre bedriftenes konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Tilbudet er finansiert over statsbudsjettet, noe som betyr at utdanningen er gratis.

Undervisningen er nettbasert, og de fysiske samlingene skjer på Læringsfabrikken på Raufoss.

Hva lærer du?

Etter gjennomført utdanning skal du ha kompetanse innen produktutvikling, produksjonsmetoder, automasjonsteknikk, kommunikasjon i automatiserte anlegg, datanettverk, sporingsteknologi og databaser.

I Industrifagskolen er det et obligatorisk forkurs, med oppstart uke 5/2023. Forkurset gir ikke studiepoeng, men arbeidsmengden tilsvarer 5 stp.

Øvrige moduler er:

 • Fleksibel digitalisert produksjon (10 stp.)
 • Industriell intelligens (10 stp.)
 • Tingenes internett og stordata (10 stp.)

Hva kan du bli?

Denne utdanningen passer deg som er fagarbeider eller har jobbet lenge i produksjonen. Den passer for deg som ønsker en teknisk etterutdanning som kan kombineres med å jobb. Gjennom denne utdanningen vil du få kompetanse som gjør deg i stand til å delta i planlegging, kommunikasjon og forbedringsarbeid i egen bedrift.

Gjennomføring

Obligatorisk forkurs

Oppstart: Uke 7, 2024 (Tredagers-kurs)

 • Kommunikasjon m/studieteknikk
 • Elektroteknikk
 • Mekanikk m/praktisk regning

Moduler

Modul 1: Fleksibel digitalisert produksjon (10 stp.)
Oppstart: Uke 10, 2024

 • DAK – 3D-modellering og konstruksjon
 • DAP – Tilvirkningsteknologier
 • Produktutvikling
 • Industrielle robot- og Cobot-systemer
 • Produksjonslogistikk

Modul 2: Industriell intelligens (10 stp.)
Oppstart: Høst 2024/vår 2025

 • Automatisering
  • Automasjonsprosesser
  • Programmering av PLS
 • Dokumentasjon
  • Dokumentasjon av industrielle styingssystemer
  • Standarder og normer

Modul 4: Tingenes internett og stordata (10 stp.)
Oppstart: Uke 47, 2023

 • Grunnleggende IKT
 • Databaser
 • Datanettverk
 • Tingenes internett
 • Skybasert lagring og tjenester
 • Statistikk
 • Datafangst og- analyse

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Søknadsfrist: 

 • Forkurs: 22.01.2024
 • Fleksibel digitalisert produksjon: 13.02.2024
 • Industriell intelligens: Ikke avklart
 • Tingenes internett og stordata: 30.10.2023

 

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal