IKT - systemforståelse

Modulutdanning: Systemforståelse handler om å forstå hvordan IKT-systemer henger sammen. Det gir innsikt i hvordan vi bruker disse systemene i arbeid og privatlivet.

Forståelsen skal dekke IoT (Internet of Things), hvor fysiske enheter kobles til nettverk og internett, skybaserte lagringstjenester hvor store mengder data administreres og lagres, hvordan vi håndterer og utnytter data, og bruken av AI (kunstig intelligens) for å analysere og tolke data for mer effektive beslutningsprosesser.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Nettverksforståelse
  • Skybasert lagring og tjenester
  • Grunnleggende IKT
  • IoT
  • AI

Arbeidsformene vil variere, men i hovedsak så vil det være klasseromsundervisning, gruppearbeid og praktiske oppgaver enten selvstendig eller i grupper.

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 10 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 1, 2024
Søknadsfrist: 02.12.2023
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal