HMS-ledelse

Modulutdanning: HMS-modulen gir en oppdatert og systematisk tilnærming til å ivareta helse, miljø og sikkerhet i en bedrift.

Dette omfatter bl.a. kunnskap om arbeidsmiljø, gjeldende lover og forskrifter, risikovurderinger, opplæring og implementering av sikkerhetsprosedyrer, samt overvåkning av arbeidsmiljøet i et HMS-perspektiv.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Arbeidsmiljø, HMS og Industri 5.0
  • Sikkerhet og rolleavklaring i HMS arbeid
  • Internkontroll – systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet
  • Bærekraft og samfunnsansvar

Du får kunnskap om HMS-lover og -forskrifter, ansvar og rolleavklaring, arbeidsmiljøfaktorer og sikkerhetskrav, samt bærekraft og samfunnsansvar inn mot Industri 5.0.

Hva kan du bli?

Denne modulen gir deg økt kompetanse og ferdigheter innen HMS-arbeid og -ledelse mot industri 5.0. Den vil gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis. Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Opptakskravet er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 15, 2023
Søknadsfrist: 30.03.2023
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal