Teknologifag

Industriell digitalisering

(Utdanningen het tidligere Mekanisk automatisering) Datateknologi har skapt en ny industriell revolusjon som stiller krav til høy tverrfaglig kompetanse hos de som skal jobbe med utvikling av produkter, maskiner og produksjonsprosesser. Studiet skal bidra til å fylle behovet for framtidens kompetanse innenfor konstruksjon, automasjon, robotisering og digitalisering.

Industriell teknologiledelse

(Utdanningen het tidligere Maskinteknisk drift) Mennesket har laget maskiner i tusenvis av år, fra de enkleste vann- og vindmøller til våre dagers hi-tech. Nå står vi midt i en utvikling der fossil energi fases ut og prosesser automatiseres. Høyere kompetanse om ­bygging, drift og vedlikehold av maskiner er viktigere enn noen gang.

Lean Manufacturing 4.0 (filosofi og ledelse)

Målet med studiet er at studentene skal kunne benytte ulike virkemidler og verktøy fra Lean i forbedringsarbeid og produksjon, og de skal kunne kartlegge og analysere prosesser og forsyningskjeder.

Manufacturing 4.0

Studietilbudet henter sitt navn fra «den fjerde industrielle revolusjon» (også kalt Industri 4.0) som viser til den gjennomgripende endringen og automatiseringen av industriell produksjon og planlegging. Sentralt står bl.a. maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M) og Tingenes internett (IoT).

Materialkunnskap og produksjonsmetoder i plast

Målet med studiet er at studentene etter endt modulutdanning skal ha kunnskap om utvalgte begreper, teorier og modeller i kjemi. De skal kjenne til bransjens historie og prosessene fra oljeproduksjon til petrokjemi.

Sirkulærøkonomi, bærekraft og gjenbruk i plastindustrien

Målet med studiet er at studentene skal forstå begreper og innhold i ­sirkulærøkonomi og verdikjeder, og de skal kjenne til hvordan man ­designer produkter og bruker resirkulert materiale.

Smart og grunn­leggende vedlikehold

Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modul­utdanning skal ha kunnskap om hva smart vedlikehold og total vedlikeholds­forståelse er.

Supply Chain Management (SCM)

Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan en verdikjede fungerer og om hvordan man forbedrer, optimaliserer og utvikler verdikjeder basert på verdistrøms­analyser og andre Lean-metoder.