Industriell digitalisering Foto Tom Kolstad

Industriell digitalisering

Datateknologi har skapt en ny industriell revolusjon som stiller krav til høy tverrfaglig kompetanse hos de som skal jobbe med utvikling av produkter, maskiner og produksjonsprosesser. Studiet skal bidra til å fylle behovet for framtidens kompetanse innenfor konstruksjon, automasjon, robotisering og digitalisering.
ElkraftFagskolen InnlandetDesember 2021Foto Tom A. Kolstad

Industriell produksjon i praksis

Studiet er lagt opp til seks enkeltmoduler, da hver modul gir 5 studiepoeng der du kan velge å ta en enkelt modul eller ta alle modulene i studiet. Du kan også benytte studiet som en del av en fagskolegrad – Manufacturing 4.0.

Industriell produksjon i praksis - Hydraulikk-modulen

Modulutdanning: Målet med modulen er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hydraulikk, som strekker seg fra elektroniske styresystemer, hydraulikkolje til komponentlære, system og mekanisk forståelse.
AdobeStock_254487563_industriledelse

Industriell teknologiledelse

Mennesket har laget maskiner i tusenvis av år, fra de enkleste vann- og vindmøller til våre dagers hi-tech. Nå står vi midt i en utvikling der fossil energi fases ut og prosesser automatiseres. Høyere kompetanse om ­bygging, drift og vedlikehold av maskiner er viktigere enn noen gang.
LEAN AdobeStock

Lean Manufacturing 4.0 (filosofi og ledelse)

Modulutdanning: Målet med studiet er at studentene skal kunne benytte ulike virkemidler og verktøy fra Lean i forbedringsarbeid og produksjon, og de skal kunne kartlegge og analysere prosesser og forsyningskjeder.
Supply Chain Management

Logistikkstyring og -ledelse

Modulutdanning: Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan en verdikjede fungerer og om hvordan man forbedrer, optimaliserer og utvikler verdikjeder basert på verdistrøms­analyser og andre Lean-metoder.
Kompositt_Kongsberg_Automative

Materialkunnskap og produksjonsmetoder i plast

Modulutdanning: Målet med studiet er at studentene etter endt modulutdanning skal ha kunnskap om utvalgte begreper, teorier og modeller i kjemi. De skal kjenne til bransjens historie og prosessene fra oljeproduksjon til petrokjemi.
Smart og grunn­leggende vedlikehold Tom Kolstad

Smart og grunn­leggende vedlikehold

Modulutdanning: Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modul­utdanning skal ha kunnskap om hva smart vedlikehold og total vedlikeholds­forståelse er.