Ikon logistikk

Logistikk

Logistikk

Innføring i logistikk, lager og transport

Modulutdanning: Lurer du noen ganger på hva logistikkbegrepene betyr og ikke alltid henger med i faguttrykkene? Du får i denne modulen grunnleggende kunnskap om hva logistikk er, hva begrepene betyr og bedre forståelse for sammenhenger i bransjen.

Innkjøp og forhandlinger

Modulutdanning: Innkjøp er et viktig område som påvirker bedriftens økonomi og drift, samt hvor bærekraftig driften er. Det påvirker bedriftens muligheter til å jobbe med logistikk og samhandling med andre aktører.
Lager

Lager- og terminalledelse

Modulutdanning: Lager er en viktig innsatsfaktor i logistikkarbeidet. Kunnskap om lagersystemer og lagerverktøy gjør det enklere å dimensjonere lageret riktig. Har vi varer på lager, kan vi levere varer når kunden ønsker det.

Logistikk i helseforetak

Modulutdanning: Logistikk i helseforetak er en modulutdanning som består av 3 moduler. Modulutdanningen handler om hvordan ansatte i helsesektoren som i dag jobber med logistikk, uavhengig av utdanningsbakgrunn, kan bidra operativt og effektivt til en forbedret forsynings- og verdikjede.

Praktisk logistikk i helseforetak

Modulutdanning: I helseforetakene utføres logistikkoppgaver av svært mange personer, ofte av helsepersonell, og på ulik måte. Hensikten med opplæringstilbudet er å standardisere arbeidsoppgaver og samle lignende arbeidsoppgaver i en rolle for å effektivisere disse oppgavene og frigjøre tid hos helsepersonell, slik at disse kan bruke all sin tid til pasientnært arbeid.
Terminal_lagerlogistikk_Kolstad

Transport-, terminal- og lagerlogistikk

Logistikk handler om flyten gjennom hele verdi- og forsyningskjeden av varer, tjenester, penger og kommunikasjon. Det handler om å utnytte ressurser best mulig, ha rett type, på rett sted, til rett tid og i riktig mengde.

Transportplanlegging

Modulutdanning: Transportplanlegging handler om å tilrettelegge sendinger slik at kapasiteten utnyttes best mulig. God retningsbalanse, riktig transportform og kjøretøy, og best mulig rute er viktig i planarbeidet.