Terminal- og lagerlogistikk

Transport-, terminal- og lagerlogistikk

Logistikk handler om flyten gjennom hele verdi- og forsyningskjeden av varer, tjenester, penger og kommunikasjon. Det handler om å utnytte ressurser best mulig, ha rett type, på rett sted, til rett tid og i riktig mengde.

Studiet vil gi deg kunnskap om optimalisering av logistikkprosesser. Du vil også få bedre praktisk og teoretisk forståelse for ulike roller og oppgaver innenfor fagfeltet transport-, terminal- og lagerlogistikk.

Styrer vi verdikjeden bedre, kan vi redusere kostnader og øke inntekter. Dermed blir driften mer lønnsom. Det forstår flere og flere, og behovet for fagfolk innen logistikk er enormt i alle bransjer. Det er behov for bedre lagerplanlegging og distribusjon. Videre er fokuset på miljø, optimalisering av intern verdikjede og optimal samhandling med både kunder og leverandører i verdikjeden sentralt innen logistikk. Det samme er viktigheten av og forståelsen for å redusere ikke-verdiskapende prosesser i bedrifter og bransjen generelt. 

Gjennom alle modulene i studiet vil du få en helhetsforståelse av verdikjeder og sammenhengen mellom logistikk, kundetilfredshet og effektivisering av de ulike prosessene i verdikjeden for å oppnå bedre resultater. 

Hva lærer du?

Studiet består av følgende moduler:

Modulene er frittstående, og det er mulig å ta én eller flere moduler. Det anbefales å ta innføringsfaget først, for å danne en felles plattform og forståelse for gjennomføring av de videre modulene. 

Hva kan du bli?

Det er stort behov for fagfolk innen logistikk i alle bransjer. Flere og flere ser nå at bedriften deres blir mer lønnsom når verdikjeden styres bedre.  Gjennom denne utdanningen kan du bli den fagpersonen som gjør en forskjell for en bedrift.

Gjennomføring

Hver modul gjennomføres over 5-9 arbeidsuker (avhengig om det er 2,5 eller 5 stp.), der det i to av ukene avvikles todagers fysiske samlinger. I de øvrige ukene gjennomføres modulen nettbasert med én nettsamling per uke. Omfang av forventet læringsaktiviteter er til sammen 130 timer (5 stp.) og 65 timer (2,5 stp.). 

Innføring i logistikk, lager og transport
Søknadsfrist 28.04.2023. Oppstart uke 19, 2023 (Neste oppstart: Uke 33, 2023. Søknadsfrist: 28.07.2023)

Lager- og terminalledelse
Søknadsfrist 28.07.2023. Oppstart uke 33, 2023

Befraktere og transportbestillere
Søknadsfrist 08.09.2023. Oppstart uke 39, 2023

Bærekraftig logistikk
Søknadsfrist 16.12.2023. Oppstart uke 2, 2024

Transportplanlegging
Søknadsfrist 22.12.2023. Oppstart: Uke 3, 2024

Bylogistikk og mikrohuber
Søknadsfrist 05.02.2024. Oppstart uke 11, 2024

Innkjøp og forhandlinger
Søknadsfrist 14.04.2024. Oppstart uke 18, 2024

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal