Logistikk Foto_Tom Kolstad

Styrer vi verdikjeden bedre, blir bedriften mer lønnsom. Foto: Tom Kolstad

Logistikk

Behovet for fagfolk innen logistikk er stort i svært mange bransjer. Styrer vi verdikjeden bedre, blir bedriften mer lønnsom. Dette studiet gir deg en helhetsforståelse av verdikjeder – sammenhengen mellom logistikk, kundetilfredshet og effektivisering av de ulike prosessene i verdikjeden.

Hva lærer du?

Studiet består av 11 hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet:

 • Realfag (matematikk og fysikk)
 • Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 • LØM (ledelse, økonomi og ­markedsføring)
 • Innføring i logistikk
 • Samfunn og samferdsel
 • Lean: ledelse og filosofi
 • Produksjon og servicelogistikk
 • Supply Chain Management
 • Innkjøp/salg og forhandlinger
 • Spedisjon
 • Strategisk forretningsutvikling
 • Hovedprosjekt

Du lærer om mer effektive og lønnsomme innkjøp, optimalisering av intern verdikjede, integrering av kunder og leverandører i verdikjeden. Innføring i Lean-filosofi og ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) er andre viktige temaer.

Studiet har både ­teoretisk og praktisk tilnærming gjennom forelesninger, tverrfaglige gruppeoppgaver og tverrfaglige prosjekter. Fagskolen samarbeider tett med næringslivet, og lokale bedrifter bidrar med både forelesere og problemstillinger.

Hva kan du bli?

Du er kvalifisert til lederstillinger på mellomledernivå innen logistikk i privat og offentlig sektor.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Alle fagbrev