Logistikk

Styrer vi verdikjeden bedre, blir bedriften mer lønnsom. Det forstår flere og flere, og behovet for fagfolk innen logistikk er enormt i alle bransjer. Mer effektive og lønnsomme innkjøp, optimalisering av intern verdikjede, integrering av kunde og leverandør i verdikjeden og reduksjon av ikke-­verdiskapende arbeidstid (LEAN), er sentralt i studiet.

Logistikk handler om mer enn transport. Studentene skal gjennom studiet få en helhetsforståelse av verdikjeder – sammenhengen mellom logistikk, kundetilfredshet og effektivisering av de ulike prosessene i verdikjeden for å oppnå økonomiske resultater. Innføring i Lean-filosofi og ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) er viktige temaer i utdanningen.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Alle fagbrev/svennebrev kvalifiserer for opptak til Logistikkstudiet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.

2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet gjennomføres med både ­teoretisk og praktisk tilnærming gjennom forelesninger, tverrfaglige gruppeoppgaver og tverrfaglige prosjekter i tett samarbeid med næringslivet.

Studiet består av 11 hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet:

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk )
 3. LØM (ledelse, økonomi og ­markedsføring)
 4. Innføring i logistikk
 5. Samfunn og samferdsel
 6. Leanledelse og leanfilosofi
 7. Produksjon og servicelogistikk
 8. Supply Chain Management
 9. Innkjøp/salg og forhandlinger
 10. Spedisjon
 11. Strategisk forretningsutvikling
 12. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til lederstillinger på mellomledernivå innen logistikk i privat og offentlig sektor.