Logistikk Foto_Tom Kolstad

Logistikk handler om mer enn transport. Foto: Tom Kolstad

Logistikk

Styrer vi verdikjeden bedre, blir bedriften mer lønnsom. Det forstår flere og flere, og behovet for fagfolk innen logistikk er enormt i alle bransjer. Mer effektive og lønnsomme innkjøp, optimalisering av intern verdikjede, integrering av kunde og leverandør i verdikjeden og reduksjon av ikke-verdiskapende arbeidstid (LEAN), er sentralt i studiet.

Logistikk handler om mer enn transport. Studentene skal gjennom studiet få en helhetsforståelse av verdikjeder – sammenhengen mellom logistikk, kundetilfredshet og effektivisering av de ulike prosessene i verdikjeden for å oppnå økonomiske resultater. Innføring i Lean-filosofi og ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) er viktige temaer i utdanningen.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til lederstillinger på mellomledernivå innen logistikk i privat og offentlig sektor.

Studiet gjennomføres med både ­teoretisk og praktisk tilnærming gjennom forelesninger, tverrfaglige gruppeoppgaver og tverrfaglige prosjekter i tett samarbeid med næringslivet.

Studiet består av 11 hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet:

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk )
 3. LØM (ledelse, økonomi og ­markedsføring)
 4. Innføring i logistikk
 5. Samfunn og samferdsel
 6. Leanledelse og leanfilosofi
 7. Produksjon og servicelogistikk
 8. Supply Chain Management
 9. Innkjøp/salg og forhandlinger
 10. Spedisjon
 11. Strategisk forretningsutvikling
 12. Hovedprosjekt

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››