AdobeStock_450926812_okonomi_ledelse.jpg

Små og mellomstore bedrifter har et stort behov for mer kompetanse innen økonomi og ledelse. Foto: AdobeStock

Økonomi og ledelse

Norske bedrifter, både små, mellomstore og større, har et stort behov for mer kompetanse innen økonomi og ledelse. Dette praktisk orienterte studiet er spesielt tilpasset deg med yrkesfaglig bakgrunn, men alle videregående utdanninger gir grunnlag for opptak.

For studiested Gjøvik søker du i Samordna opptak (frist 15.04.2023). 
For studiested Tynset søker du direkte til Fagskolen Innlandet - se infoboks nederst på siden. Søknadsfrist er 15. juni 2023. Oppstart av studiet er i løpet av september. 

 

Hva lærer du?

Studiet består av følgende emner:

 • Forretningsutvikling
 • Innføring i org. og ledelse
 • Operativ ledelse og lederrolle
 • Prosjektledelse
 • Regnskap og -analyse
 • Kostnadsstyring
 • Investering og finansiering
 • Markedsføringsledelse
 • Markedsplanlegging
 • Logistikk
 • Hovedprosjekt

Utdanningen gir deg praktisk kompetanse innen ledelse, markedsføring, økonomi og logistikk. Studiet har en tverrfaglig orientering og er i stor grad prosjektorientert. Det betyr bl.a. at problemstillinger fra studentenes arbeidsplasser kan innlemmes i undervisningen. At undervisningen knyttes nært til bedriftenes hverdag, gjør at både student og arbeidsgiver raskt kan ha praktisk nytte av studentens nye kunnskaper.

Undervisningen på samlingene legger vekt på erfaringsdeling, diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning.

Hva kan du bli?

Du er kvalifisert til lederstillinger på mellomledernivå. Kompetansen er etterspurt, og du kan bli en viktig ressurs for bedriften din.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse..

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Alle fagbrev

 • Boklister kommer

Søknadsfrist: 15. juni 2023

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal