shutterstock_110874548_grovfor

Fjellandbruket tar vare på tradisjoner, bidrar til bosetting og holder kulturlandskapet ved like. Foto: AdobeStock

Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket

Grovforbasert husdyrproduksjon bygger på en helhetlig forståelse for framtidsrettet kompetanse innen fjellandbruket. Samfunnets behov, slik som bærekraft og det grønne skiftet, er ivaretatt så vel som det enkelte foretaks behov.

Fjellandbruket tar vare på tradisjoner, bidrar til bosetting og holder kulturlandskapet ved like. Studiet er rettet mot forvaltning og utvikling av landbruksforetak med produksjonene kjøtt og melk fra ku og sau, basert på beiting og dyrking av grovfor. Klimasmart landbruk tar utgangspunkt i god ressursutnytting, dyrevelferd og framtidsrettet teknologi.

Storsteigen videregående skole i Alvdal kommune ligger i en av de mest aktive jordbruksområdene i landet. I tillegg til landbruksfag får du en god ledelsesutdanning, veilederkompetanse og blir bedre i stand til å drive en lønnsom gard.

Oppstart

Høst 2023: Storsteigen ­VGS, Alvdal.

 

Studiet er nettbasert med samlinger over to eller tre dager. Samlingene vil inneholde forelesninger, presentasjoner, ekskursjoner, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. Vi legger stor vekt på faglig erfaringsdeling mellom studentene. Skolen samarbeider tett med nærings­livet gjennom bedriftsbesøk og gjesteforelesere.

Studiet består av tre hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet:

  1. Driftsledelse og økonomi
  2. Planteproduksjon med fokus på ­grovfôr og beite
  3. Husdyrproduksjon
  4. Hovedprosjekt

Dette er en framtidsrettet agroteknisk utdanning du kan ta mens du er i jobb.

Etter fullført og bestått studie oppnås tittelen «Agrotekniker grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket». Kompetansen kan brukes på egen gård, som en forberedelse for å ta over et gårdsbruk, i rådgivningsapparatet for landbruket eller som fagarbeider.

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

  • Gartnerfaget
  • Gartnernæring
  • Landbruk
  • Landbruk
  • Skogfaget