Dyreassistert

Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet

Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kultur­ressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Studiet har fokus på ­etablering og utvikling av bedrifter, og du får testet dine egne ideer gjennom ­studiet.

Studiet er nettbasert med noen samlinger, og du kan utdanne deg ved siden av annen jobb. Studiet er utviklet i samråd med representanter for aktuelle nærings­organisasjoner og fagpersoner for å sikre at studiet er godt forankret i næringas behov. Studiet gjennomføres i samarbeid med næringsorganisasjoner.

Kompetanse og jobbmuligheter

Kompetansen kan brukes på egen gård, i rådgivningsaparatet for landbruket eller hos andre aktører knyttet til landbruket.

Oppstart

Høst 2022: Hvam VGS.

Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudium og veiledning både i grupper og individuelt. Studentene har også mulighet til å arbeide med egen bedrift/forretningsidé gjennom studiet. Skolene samarbeider tett med næringa, og foreleserne er praktiske næringsutøvende.

Studiet består av emner knyttet til markedsføring, ledelse og kontakt med virkemiddelapparatet, næringsutvikling innen natur- og kulturbaserte næringer og en avsluttende fordypningsoppgave, der du arbeider med dine egne ideer for utvikling av ny næring.

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til hovedprosjekt:

 1. Innføring i dyreassisterte aktiviteter
 2. Mestring og livskvalitet i dyreassisterte aktiviteter
 3. Dyr som medhjelper
 4. Arena og ledelse av tilbudet
 5. Hovedprosjekt

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Akvakulturfaget
 • Anleggsgartnerfaget
 • Fiske og fangst
 • Gartnernæring
 • Hestefaget
 • Hovslagerfaget
 • Idrettsanleggsfaget
 • Landbruk
 • Reindriftsfaget
 • Skogfaget