Kompositt- og plastbearbeiding

Kompositt- og plastmaterialer tas i bruk på nye områder der metaller tidligere har dominert, særlig i maritim sektor, olje og offshore, sport- og fritid, bygg- og anlegg. Fremst i utviklingen er bil- og luftfartsindustrien.

Kurskode
FTT51N
Nettbasert

 

Utdanningen er praktisk lagt opp med utstrakt bruk av laboratoriearbeid, noe industrien vektlegger som det viktigste suksesskriteriet for å tilegne seg kunnskap innenfor kompositt- og plastfag. Undervisningen tar utgangspunkt i at studentene skal gå inn i lederjobber, og  prosjektarbeid er en viktig arbeidsform. Prosjektene er tverrfaglige, og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Utdanningen skal utvikle studentenes ferdigheter og generelle kompetanse som reflekterte yrkesutøvere og gjøre dem kvalifisert for å ivareta tekniske oppgaver og lederoppgaver innen kompositt- og plastbearbeidingsindustrien.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev, eller
  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Gjennomføringsmodell

Utdanningen er nettbasert med en studietid på fire år.

Jobbmuligheter

Vi samarbeider tett med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner, og vi benytter deres kompetanse i form av gjesteforelesere. Det nære samarbeidet innebærer også gode jobbmuligheter. Etterspørselen etter kompetanse i kompositt- og plastfaget er stor.

Yrkesrelatert høyere utdanning

Fagskolene gir deg yrkesrettet høyere utdanning og karrieremuligheter dersom du har valgt en yrkesfaglig utdanning eller har minst 5 års erfaring i bransjen. I de bransjer der det er mesterbrev, får du dette når du oppfyller kravet til praksis.