BIM Foto Jan Tore Øverstad

BIM-teknikerstudiet retter seg mot konstruksjon av bygg. Foto: Jan Tore Øverstad

BIM-tekniker konstruksjon

I løpet av få år har BIM blitt «et must» i byggebransjen. Med digital 3D-modellering og metoder for samhandling og koordinering bidrar BIM til en tryggere og mer effektiv byggeprosess. BIM-teknikere er blitt en svært etterspurt yrkesgruppe.

BIM-teknikerstudiet handler om konstruksjon av bygg og egner seg for deg som har erfaring fra byggfagene. Byggprosjekter krever tverrfaglig arbeid i planlegging, prosjektering, bygging og drifting. Med BIM-verktøyet kan teknikeren analysere og optimalisere de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene i et byggeprosjekt. BIM-teknikeren har også en sentral rolle i å sikre at internasjonale standarder følges.

Hva lærer du?

Studiet består av to hovedemner, BIM og PSI:

1. BIM (bygningsinformasjons­modellering)

 • 3D-modellering
 • IFC-bearbeiding (Industry Foundation Classes) og modellutveksling
 • Animasjon, bildebehandling og ­presentasjon
 • Konstruksjon/installasjon med DAK
 • Standarder og byggesøknad

2. PSI (prosess, samhandling og ­informasjonsflyt)

 • Struktur og databehandling
 • Backup og datasikring
 • Digital kommunikasjon og digital tallbehandling
 • Samhandling

I tillegg anbefales studentene å hospitere to uker på en arbeidsplass, gjerne hos en rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- eller ingeniørbedrift, fortrinnsvis på våren.

Skolen legger til rette for varierte læringsformer. Dette vil si at man blant annet benytter gruppearbeid med logg og refleksjon, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus, forelesning, praksisorientert undervisning, veiledning, individuelle arbeidsoppgaver, presentasjoner, nettstøttet læring og problembasert læring (PBL).

Hva kan du bli?

BIM-kompetanse er etterspurt av mange aktører gjennom hele byggeprosessen. Yrkestittelen BIM-tekniker konstruksjon gir deg svært gode jobbmuligheter hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighusfabrikanter og i undervisningssektoren.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Anleggsrørleggerfaget
 • Banemontørfaget
 • Betongfaget
 • Byggdrifterfaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Glassfaget
 • Limtreproduksjonsfaget
 • Murer- og flisleggerfaget
 • Murerfaget
 • Rørleggerfaget
 • Stillasbyggerfaget
 • Trelastfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget
 • Tømrerfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget
 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

 • BIM, nettbasert med samlinger: Avtales med faglærere ved studiestart