BIM-tekniker konstruksjon

Dette BIM-teknikerstudiet retter seg mot konstruksjon av bygg. Her lærer du digital 3D-modellering og metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. BIM-K kompetanse er etterspurt av mange aktører gjennom hele byggeprosessen.

Studiet rekrutterer studenter fra byggfagene. Framtida krever mer tverrfaglig arbeid i planlegging og prosjektering. BIM er verktøyet og prosessen som integrerer, analyserer og optimaliserer de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene i et byggeprosjekt. BIM-teknikeren har også en sentral rolle for å sikre gjennomføring i henhold til internasjonale standarder.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i bygg- eller anleggsfag. Andre fagbrev kan også kvalifisere til opptak. Ta kontakt med skolen.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.

2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av to hovedemner, BIM og PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt):

1. BIM (bygningsinformasjons­modellering)

  • 3D-modellering
  • IFC-bearbeiding (Industry Foundation Classes) og modellutveksling
  • Animasjon, bildebehandling og ­presentasjon
  • Konstruksjon/installasjon med DAK
  • Standarder og byggesøknad

2. PSI (prosess, samhandling og ­informasjonsflyt)

  • Struktur og databehandling
  • Backup og datasikring
  • Digital kommunikasjon og digital tallbehandling
  • Samhandling

I tillegg har studentene anledning til å hospitere to uker på en arbeidsplass, gjerne hos en rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- eller ingeniørbedrift, fortrinnsvis på våren. Hospitering er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt.

Kompetanse og jobbmuligheter

Yrkestittelen BIM-tekniker konstruksjon gir deg svært gode jobbmuligheter hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighus-fabrikanter og i undervisningssektoren.

Informasjon med forbehold om trykkfeil.