BIM-tekniker konstruksjon illustrasjonsbilde

BIM-teknikerstudiet retter seg mot konstruksjon av bygg. Foto: Terje Heiestad

BIM-tekniker konstruksjon

Dette BIM-teknikerstudiet retter seg mot konstruksjon av bygg. Her lærer du digital 3D-modellering og metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. BIM-K kompetanse er etterspurt av mange aktører gjennom hele byggeprosessen.

Studiet rekrutterer studenter fra byggfagene. Framtida krever mer tverrfaglig arbeid i planlegging og prosjektering. BIM er verktøyet og prosessen som integrerer, analyserer og optimaliserer de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene i et byggeprosjekt. BIM-teknikeren har også en sentral rolle for å sikre gjennomføring i henhold til internasjonale standarder.

Kompetanse og jobbmuligheter

Yrkestittelen BIM-tekniker konstruksjon gir deg svært gode jobbmuligheter hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighusfabrikanter og i undervisningssektoren.

Studiet består av to hovedemner, BIM og PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt):

1. BIM (bygningsinformasjons­modellering)

 • 3D-modellering
 • IFC-bearbeiding (Industry Foundation Classes) og modellutveksling
 • Animasjon, bildebehandling og ­presentasjon
 • Konstruksjon/installasjon med DAK
 • Standarder og byggesøknad

2. PSI (prosess, samhandling og ­informasjonsflyt)

 • Struktur og databehandling
 • Backup og datasikring
 • Digital kommunikasjon og digital tallbehandling
 • Samhandling

I tillegg har studentene anledning til å hospitere to uker på en arbeidsplass, gjerne hos en rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- eller ingeniørbedrift, fortrinnsvis på våren. Hospitering er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Anleggsrørleggerfaget
 • Banemontørfaget
 • Betongfaget
 • Byggdrifterfaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Glassfaget
 • Limtreproduksjonsfaget
 • Murer- og flisleggerfaget
 • Murerfaget
 • Rørleggerfaget
 • StillasbyggerfagetTrelastfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget
 • Tømrerfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget
 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

 • Bokliste for BIM, heltid: Avtales med faglærere ved studiestart
 • Bokliste for BIM, nettbasert med samlinger: Avtales med faglærere ved studiestart