Elkraft Foto: Tom Kolstad

Elkraft

Elkraft-faget omfatter hele energikjeden fra produksjon og fordeling til forbruk. Faget har i Norge vært sterkt knyttet til vannkraft, men nå er også alternative energikilder, energibærere og automasjon viktige deler av et fagområde i rask utvikling. Behovet for fagskoleingeniører er stort.

Hva lærer du?

Studiet består av ti hovedemner:

 • Realfag (matematikk og fysikk)
 • Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 • LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
 • Elektriske systemer
 • Elektroniske systemer
 • Installasjonssystemer og auto­matiserte anlegg med faglig ledelse
 • Elektrisk energiproduksjon og ­distribusjon med faglig ledelse
 • Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) med faglig ledelse
 • Elektriske installasjoner og el-energianlegg med faglig ledelse
 • Hovedprosjekt

Ekom er kommet inn som et nytt emne, og du blir kvalifisert til å ha det faglige ansvar i Forskrift om elektroforetak og for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Studiet tilfredsstiller også de teoretiske kvalifikasjonskrav til NKOMs autorisasjonsforskrift. Du får dessuten rett til å søke autorisasjon som ekom-nettverksinstallatør (ENA).

Fagskolen Innlandet tilbyr dette studiet på heltid og som nettbasert med samlinger, med varierte undervisningsformer. Undervisningen kombinerer blant annet forelesninger, videoer, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver og praktiske øvelser i lab, alt for å gjøre opplæringen mest mulig relevant.

Hva kan du bli?

Utdanningen gir deg muligheter til å jobbe som prosjektingeniør, salgsingeniør, arbeidsleder, driftsleder, vedlikeholdsleder eller inspektør i installasjonsbedrifter og elektrisitetsforsyning.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Automatiseringsfaget
 • Elektrikerfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Heismontørfaget
 • Maritim elektrikerfaget Vg4
 • Tavlemontørfaget
 • Togelektrikerfaget
 • Vikler- og transformatormontørfaget