AdobeStock - automatisereing

Behovet for fagfolk for å drifte og vedlikeholde automatiserte systemer er stort. Foto: AdobeStock

Automatisering

Norsk industri er i stor grad automatisert, og den avanserte teknologien som ofte benyttes, er i rivende utvikling. Innsikt i mange fagområder kreves, og behovet for fagfolk til å drifte og vedlikeholde automatiserte systemer er stort.

Utdanningen legger vekt på en helhetlig tilnærming til faget, med både teori, kreativitet og praktiske ferdigheter. Automatisering gjør det i dag mulig for flere industribedrifter å flytte produksjon hjem fra lavkostland, og automatiserte prosesser i byggebransjen fører til økende etterspørsel etter fagfolk også hos elektroinstallatørene.

Hva lærer du?

Ni hovedemner gir til sammen 120 studiepoeng:

 • Realfag (matematikk og fysikk)
 • Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 • LØM (ledelse, økonomi, ­markedsføring)
 • Elektriske systemer
 • Elektroniske systemer
 • Energitekniske styringssystemer med faglig ledelse
 • Reguleringstekniske systemer med faglig ledelse
 • Lokal tilpassing/spesialisering med faglig ledelse
 • Hovedprosjekt

Studiet omfatter temaer som, styring, reguleringsteknikk, instrumentering, PLS- programmering, feltbus-systemer, prosesskontroll og overvåkning.

Fagskolen Innlandet tilbyr dette studiet på heltid og som nettbasert med samlinger, med varierte undervisningsformer. Undervisningen kombinerer blant annet forelesninger, videoer, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver og praktiske øvelser i lab, alt for å gjøre opplæringen mest mulig relevant.

Hva kan du bli?

Utdanningen gir deg kompetanse til å ta ansvar for planlegging og gjennomføring av arbeidet i automatiserte anlegg. Du kan også jobbe i produksjons- og installasjonsbedrifter, innen teknisk rådgivning, med salg eller i undervisning.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Automatiseringsfaget
 • Dataelektronikerfaget
 • Elektrikerfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Energimontørfaget
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner
 • Flysystemmekanikerfaget
 • Heismontørfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Maritim elektrikerfaget Vg4
 • Produksjonselektronikerfaget
 • Signalmontørfaget
 • Tavlemontørfaget
 • Telekommunikasjonsmontørfaget
 • Ventilasjonsteknikkfaget