Automatisering

Norsk industri er i høy grad automatisert og behovet for fagfolk for å drifte og vedlikeholde automatiserte systemer er stort. Automatisering gjør det også mulig å flytte industriproduksjon hjem fra lavkostland og automatiserte prosesser i byggebransjen gjør at etterspørselen etter fagfolk er stigende også hos elektroinstallatørene.

Faget automatisering er høyteknologi i praksis og et fagområde i rivende utvikling. Faget krever innsikt i mange fagområder, og utdanningen legger vekt på en helhetlig tilnærming til faget, med både teori, kreativitet og praktiske ferdigheter. En fagskoleingeniør innen automatisering må ha både solid praksis og en oppdatert teoretisk utdanning.

Fordypningen kan omfatte følgende områder: reguleringsteknikk, teknisk kybernetikk, styring, reguleringsteknikk, instrumentering, PLS- programmering, feltbus-systemer, prosesskontroll og overvåkning.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i automatisering, el-energi eller tilsvarende. Andre fagbrev kan også kvalifisere til opptak. Ta kontakt med skolen.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.

2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng.

  1. Realfag (matematikk og fysikk)
  2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
  3. LØM (ledelse, økonomi, ­markedsføring)
  4. Elektriske systemer
  5. Elektroniske systemer
  6. Energitekniske styringssystemer med faglig ledelse
  7. Reguleringstekniske systemer med faglig ledelse
  8. Lokal tilpassing/spesialisering med faglig ledelse
  9. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Etter studiet kan du ta ansvar for planlegging og gjennomføring av arbeidet i automatiserte anlegg. Du kan også jobbe i produksjons- og installasjonsbedrifter, innen teknisk rådgivning, med salg eller i undervisning.