Ikon elektro

Elektro

Elektro

AdobeStock - automatisereing

Automatisering

Norsk industri er i stor grad automatisert, og den avanserte teknologien som ofte benyttes, er i rivende utvikling. Innsikt i mange fagområder kreves, og behovet for fagfolk til å drifte og vedlikeholde automatiserte systemer er stort.
Elkraft Foto: Tom Kolstad

Elkraft

Elkraft-faget omfatter hele energikjeden fra produksjon og fordeling til forbruk. Faget har i Norge vært sterkt knyttet til vannkraft, men nå er også alternative energikilder, energibærere og automasjon viktige deler av et fagområde i rask utvikling. Behovet for fagskoleingeniører er stort.