Tore_Petter_Holoien_drift_sikkerhet

Det er et stort behov for ansatte med praktisk IT-kompetanse innenfor nettverk og systemadministrasjon, skytjenester og informasjonssikkerhet. Foto: Terje Heiestad

IT-drift og sikkerhet

På Gjøvik finnes et ledende internasjonalt fagmiljø innen informasjonssikkerhet. Utviklingen går raskt og det er stort behov i næringslivet for ansatte med praktisk IT-kompetanse innenfor nettverk og systemadministrasjon, skytjenester og informasjonssikkerhet.

Nettverk og IT-sikkerhet er et fagområde i kontinuerlig utvikling, noe som krever oppdaterte og relevante utdanninger. Med dette studiet får du kompetansen arbeidsgiverne etterspør.

Hva lærer du?

Studiet omfatter følgende emner:

 • Realfag
 • Yrkesrettet kommunikasjon
 • Ledelse, økonomi og markedsføring
 • IT-infrastruktur
 • Nettverk
 • Cybersikkerhet
 • Database
 • Programmering
 • Monitorering og digital etterforskning
 • IT-sertifiseringer
 • Prosjektledelse
 • Serverdrift med Windows
 • Serverdrift med Linux
 • Skytjenester

Du opparbeider kompetanse innen on-premise serverløsninger i kombinasjon med skyadministrasjon og tjenester. Du lærer å planlegge, for deretter å gjennomføre installasjon og konfigurasjon av servere, arbeidsstasjoner og nettverksutstyr. Du lærer også å sette opp en private-cloud med teknologier som Hyper-V, Server 2019, PfSense som brannmur og VPN-løsning, Truenas for lagring og overvåking av systemet med Zabbix.

Du vil også teste sikkerheten i systemet med Kali-Linux (Pen-Testing).

Fagskolen Innlandet tilbyr et studium på heltid og som nettbasert med samlinger, med varierte undervisningsformer bestående av oppgaver og virkelighetsnære prosjekter i lab, alt for å gjøre opplæringen mest mulig relevant. Det legges stor vekt på ferdighetsmestring. Teori etterfølges av relevant praktisk arbeid. Undervisningen kombinerer forelesninger, videoleksjoner og demonstrasjoner.

Hva kan du bli?

Studiet gir kunnskaper og ferdigheter, hvor man etter fullført utdanning kvalifiserer for en rekke jobber innen nettverksadministrasjon, drift, systemkonsulent eller systemansvarlig. Undervisningen fører frem til at studentene kan ta den anerkjente sertifiseringen CCNA (Cisco Certified Network Associate).

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Dataelektronikerfaget
 • IT-driftsfaget
 • IT-utviklerfaget
 • IKT-servicefaget