Klima, energi og miljø i bygg (KEM)

Kravene til inneklima, energieffektivitet og miljø skjerpes stadig, og tekniske anlegg i bygninger blir stadig mer integrerte. Derfor blir kompetanse om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger stadig mer ettertraktet. Dette studiet kvalifiserer deg til arbeid med både prosjektering, drift og vedlikehold av slike anlegg.

Studiet er utviklet i samarbeid med ­bransjeorganisasjoner for å være mest mulig relevant for arbeidsmarkedet. Her får du tverrfaglig kompetanse som setter deg i stand til å prosjektere, levere og drifte VVS-tekniske installasjoner i et bygg. ­Studiet gir deg også den ­kompetansen som kreves av ordningen for energi­vurdering av klimaanlegg.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen bygg og anlegg. De mest vanlige fagbrevene er: Rørleggerfaget, ventilasjonsfaget, automasjonsfaget, kuldemontørfaget og elektrikerfaget.

Andre fagbrev kan også kvalifisere til opptak. Ta kontakt med skolen.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.

2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng.

  1. Realfag (matematikk og fysikk)
  2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
  3. LØM (ledelse, økonomi, ­ markedsføring)
  4. Energi og miljø i bygg
  5. Byggesaken – for tekniske ­ installasjoner
  6. VVS-prosjektering og system- forståelse med faglig ledelse
  7. Elektro og automatisering med faglig ledelse
  8. Lokal tilpasning/prosjektstyring og BIM (Bygningsinformasjons­modellering)
  9. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gjør deg kvalifisert til ledende stillinger innen prosjektering, energi­rådgivning, beregning og tegning, drift og vedlikehold av VVS-anlegg.