Bygningsvern

Ser du potensiale i hus som allerede er bygget? Er du interessert i ­tradisjonelle bygningsmaterialer og byggeteknikker? Er du nysgjerrig på hvordan man skal gå frem for å dokumentere og ivareta eksisterende bygg? Er du usikker på hvordan du best mulig forholder deg til lover, forskrifter og tilskuddsordninger? Da er bygningsvern studiet for deg.

Forståelse av tidligere tiders bygging er viktig for å løse mange av dagens oppgaver innen restaurering, ombygging og vedlikehold. Dette studiet er relevant for de fleste håndverkere, men også for andre med fagkompetanse og interessefelt innen bygningsvern.

Håndverkeren er nøkkelpersonen når verneverdige bygninger og annen ­eksisterende bygningsmasse skal ­vurderes eller istandsettes. Studier av den eksisterende bygningen er utgangspunkt for å lære mer om gamle hus, material­valg og teknikker. Utdanningen skal gi innblikk i og kompetanse om, blant annet vernefilosofi, bygningsfysikk, tilstands­vurdering, bygningshistorie, lover og regler, materiallære, overflate­behandling og konstruksjoner.

Du vil i løpet av studiet besøke gode fagmiljøer på noen av Norges mest unike læringsarenaer. Ved siden av nettverksbygging, vil du også møte medstudenter fra hele landet som besitter høy kompetanse innenfor bygningsvernet.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen bygg og anlegg. Spesielt egnet for tømrere, murere, snekkere, malere, blikkenslagere og innen trevare- og bygginnredningsfaget.

2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Oppbygging og arbeidsformer

Bygningsvern er et fagområde som spenner vidt. Studiet gjennomføres som en blanding av forelesninger, veiledning ved arbeid i grupper og veiledning under praktiske øvelser.

Studiet består av fire emner, i tillegg til det avsluttende prosjektet:

  1. Bygningsvern
  2. Bygningsfysikk
  3. Tverrfaglig tradisjonell materiallære
  4. Tradisjonelle konstruksjoner – tre og mur
  5. Prosjekt med selvvalgt tema

Kompetanse og jobbmuligheter

Riksantikvaren m.fl. stiller krav til fag­skoleutdanning eller tilsvarende kompetanse når de gir tilskudd til arbeid på fredede bygg. Utdanning innen Bygnings­vern vil være nyttig i en framtid der klima og miljøspørsmål blir viktigere og ­viktigere. Studiet vil gi deg et konkurranse­fortrinn når du søker jobb med arbeid på fredede og verneverdige bygg.

Gjennomføring

Studiet gjennomføres i samarbeid med fagmiljøene på Valdresmusea, Røros­museet og Vest-Telemark Museum, med ni helgesamlinger og 16 kveldsunder­visningsøkter. Reise og overnatting ordnes av den enkelte student. Ta kontakt med Fagskolen Innlandet for utfyllende informasjon eller spørsmål.