Anlegg

Anleggsbransjen melder om stort behov for kompetent arbeidskraft i årene som kommer, og fagskoleutdannede anleggsingeniører vil være sterkt etterspurte. Etter studiet er du kvalifisert til stillinger som f.eks ­prosjektleder eller anleggsleder. Ta studiet på heltid eller som som nett­basert med samlinger mens du er i jobb.

Fordypningen anlegg gir grunnlag for å kunne arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser i anleggsprosjekter og dekker alle typer anlegg i jord og fjell, både når det gjelder dimensjonering og drift. I utdanningen inngår også landmåling og kommunal­teknikk, med anbud og kalkulasjon, med geoteknikk, fjellarbeid, anleggsdrift og prosjektstyring.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen bygg og anlegg. De mest vanlige fagbrevene er: Anleggsmaskin­fører. fjell-og bergverksarbeider, asfaltør, banemontør, vei- og anleggsfagarbeider, betongfagarbeider, ­tømrer, stillasbygger og anleggs­gartner. Andre fagbrev kan også kvalifisere til opptak. Kontakt skolen.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.

2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper med andre studenter. Arbeidsformene omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Studiet består av ni emner.

  1. Realfag (matematikk og fysikk)
  2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
  3. LØM (ledelse, økonomi, markeds­føring)
  4. Samordnet byggeprosess
  5. Byggesaken
  6. Konstruksjon anlegg m/faglig ledelse
  7. Anleggsdrift m/faglig ledelse
  8. Lokal tilpassing/kvalifiserende ­spesialisering m/faglig ledelse
  9. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gjør deg kvalifisert for ­tekniske oppgaver og lederstillinger innen anleggs- og prosjektledelse, teknisk saksbehandling og undervisning.  Det er lagt særlig vekt på å sikre at utdanningen fortsatt skal kunne gi grunnlag for sentral godkjenning for ansvarsrett etter Plan- og bygningsloven og Saksbehandlingsforskriften.