_00A3378r_Kolstad_KEM

Studiet gir deg tverrfaglig kompetanse som setter deg i stand til å prosjektere, levere og drifte VVS-tekniske installasjoner i et bygg. Foto: Tom Kolstad

Klima, energi og miljø i bygg (KEM)

Kravene til inneklima, energieffektivitet og miljø skjerpes stadig, og tekniske anlegg i bygninger blir stadig mer integrerte. Derfor blir kompetanse om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger stadig mer ettertraktet. Dette studiet kvalifiserer deg til arbeid med både prosjektering, drift og vedlikehold av slike anlegg.

Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner for å være mest mulig relevant for arbeidsmarkedet. Her får du tverrfaglig kompetanse som setter deg i stand til å prosjektere, levere og drifte VVS-tekniske installasjoner i et bygg. ­Studiet gir deg også den ­kompetansen som kreves av ordningen for energi­vurdering av klimaanlegg.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gjør deg kvalifisert til ledende stillinger innen prosjektering, energi­rådgivning, beregning og tegning, drift og vedlikehold av VVS-anlegg.

Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng.

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi, ­ markedsføring)
 4. Energi og miljø i bygg
 5. Byggesaken – for tekniske ­ installasjoner
 6. VVS-prosjektering og systemforståelse med faglig ledelse
 7. Elektro og automatisering med faglig ledelse
 8. Lokal tilpasning/prosjektstyring og BIM (Bygningsinformasjons­modellering)
 9. Hovedprosjekt

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

 • Anleggsrørleggerfaget
 • Automatiseringsfaget
 • Elektrikerfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Industrirørleggerfaget
 • Isolatørfaget
 • Isolatørfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Rørleggerfaget
 • Tak- og membrantekkerfaget
 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
 • Ventilasjonsteknikkfaget