trebygg_Hamar_kolstad_fdv_ingeniør

Dette studiet gir kompetanse for teknisk drift og vedlikehold og utvikling av større bygg. Foto: Tom Kolstad

FDVU-ingeniør

Forvaltning, drift og vedlikehold av større bygg og eiendommer krever stadig høyere kompetanse. Dette er en nett- og samlingsbasert FDV-utdanning som går over to år. Studiet bygger på FDV-studiet FTB55N (FDV-tekniker, 60 studiepoeng over to år). Studiet gir tittelen fagskole­ingeniør FDVU, og kvalifiserer til ledende stillinger.

Dette studiet gir kompetanse for teknisk drift og vedlikehold og utvikling av større bygg, samt fokus på ledelse, administrasjon og forvaltning. Studiet gjør deg kvalifisert til å lede forvaltning, teknisk drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer.

Dette studiet er andre halvdel, og bygger videre på FTB55N (FDV-tekniker). Det gir deg ingeniørkompetanse for teknisk drift og vedlikehold av større bygg.

Kompetanse og jobbmuligheter

Som FDVU-ingeniør (fire år nettstudium, 120 studiepoeng) kan du ivareta og lede forvaltning, teknisk drift, ved­like­hold og utvikling av større bygg og eiendommer.

Studiet er bygget opp i to trinn som hver tilsvarer ett års heltids studium, 60 studiepoeng hver, til sammen 120 studiepoeng. Studiet er nett- og samlingsbasert, og hvert trinn tar to år. 

Emner i første trinn:

 • Kommunikasjon og ledelse
 • Administrativ FDV
 • Energi og miljø i bygg
 • Byggeteknikk og utvendig anlegg
 • Tekniske installasjoner i bygg

Emner i andre trinn:

 • Bedriftsledelse
 • Kommunikasjon, rapportering
 • Eiendomsdrift
 • Utvikling og forvaltning av eiendommer
 • Byggesaken
 • Hovedprosjekt

Fullført og bestått FDV-tekniker (FTB55N).