trebygg_Hamar_kolstad_fdv_ingeniør

Dette studiet gir kompetanse for teknisk drift og vedlikehold og utvikling av større bygg. Foto: Tom Kolstad

FDVU-ingeniør

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av større bygg og eiendommer er et voksende fagfelt som krever stadig høyere kompetanse. Tekniske installasjoner, energi og miljø og ledelse er sentrale temaer i den todelte nett- og samlingsbaserte utdanningen.

Dette er en nett- og samlingsbasert FDV-utdanning som går over to år. Studiet bygger på FDV-studiet FTB55N (FDV-tekniker, 60 studiepoeng over to år). Utdanningen handler om ledelse, administrasjon og forvaltning av større bygg. Studiet gir tittelen fagskole­ingeniør FDVU, og kvalifiserer til ledende stillinger.

Hva lærer du?

Utdanningen har fem hovedemner:

  • Ledelse, økonomi og markedsføring
  • Kommunikasjon, teknisk engelsk
  • Profesjonell eiendomsforvaltning
  • Byggesaken
  • Hovedprosjekt

Skolen legger til rette for varierte læringsformer. Dette vil si at man blant annet benytter gruppearbeid med logg og refleksjon, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus, forelesning, praksisorientert undervisning i egnet LAB-miljø, veiledning, individuelle arbeidsoppgaver, presentasjoner, nettstøttet læring og problembasert læring (PBL).

Hva kan du bli?

Som FDVU-ingeniør kan du ivareta og lede forvaltning, teknisk drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer. 

Fullført og bestått FDV-tekniker (FTB55N).