RonnySkjolaas_1_Raufoss_FDV_tekniker

Dette studiet er første halvdel av FDVU-ingeniør-studiet. Det gir deg kompetanse for teknisk drift og vedlikehold av større bygg.
Foto: Terje Heiestad

FDV-tekniker

Forvaltning, drift og vedlikehold av større bygg og eiendommer krever stadig høyere kompetanse. Nett- og samlingsbasert FDV-utdanning går over fire år. De to første årene er teknisk orienterte og gir deg tittelen FDV-tekniker. Tar du to år til, blir du fagskole­ingeniør FDVU og kvalifisert til ledende stillinger.

Dette studiet er første halvdel av FTB08N (FDVU-ingeniør, 120 studiepoeng over fire år) og gir kompetanse for teknisk drift og vedlikehold av større bygg.

Bygger du studiet ut med ytterligere to år (opptak til FTB08N krever at FTB55N er gjennomført) får du et sterkere fokus på ledelse, administrasjon og forvaltning. Fullførte studier gjennom fire år kvalifiserer deg til å lede forvaltning, teknisk drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer.

Kompetanse og jobbmuligheter

Som FDV-tekniker (to års nettstudium, 60 studiepoeng) kan du jobbe med teknisk drift og vedlikehold av større bygninger.

Som FDVU-ingeniør (to pluss to års studier, til sammen 120 studiepoeng) kan du ivareta og lede forvaltning, teknisk drift, ved­like­hold og utvikling av større bygg og eiendommer. Opptakskravet er fullført og bestått FDV-teknikerstudiet.

Studiet er bygget opp i to trinn som hver tilsvarer ett års heltids studium, 60 studiepoeng hver, til sammen 120 studie­poeng.

Studiet er nett- og samlings­basert, og hvert trinn tar derfor to år.

Emner i FTB55N:

 • Kommunikasjon og ledelse
 • Administrativ FDV
 • Energi og miljø i bygg
 • Byggeteknikk og utvendig anlegg
 • Tekniske installasjoner i bygg

Studiet kan utvides til FTB08N og gir da 120 studiepoeng

Emner i FTB08N:

 • Ledelse, økonomi og markedsføring
 • Kommunikasjon, teknisk engelsk
 • Profesjonell eiendomsforvaltning
 • Byggesaken
 • Hovedprosjekt

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

 • Betongfaget
 • Brannforebygger
 • Byggdrifterfaget
 • Elektrikerfaget
 • Energimontørfaget
 • Feierfaget
 • Heismontørfaget
 • Industrimalerfaget
 • Industrirørleggerfaget
 • Industrisnekkerfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Maler- og overflateteknikkfaget
 • Malerfaget
 • Murer- og flisleggerfaget
 • Murerfaget
 • Renholdsoperatørfaget
 • Renholdsoperatørfaget
 • Rørleggerfaget
 • Stillasbyggerfaget
 • Tak- og membrantekkerfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget
 • Tømrerfaget
 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
 • Ventilasjonsteknikkfaget