maihaugen_Kolstad_bygningsvern

Bygningsvern 2 tar deg videre fra studiet Bygningsvern. Du vil få kunnskap i å ta vare på bygg som allerede er bygget. Foto: Tom Kolstad

Bygningsvern 2

Denne utdanningen bygger på studiet Bygningsvern. Bygningsvern 2 er særlig rettet mot snekkere og tømrere, og studiet går dypere i materiallære for tre, bearbeiding av tre, restaurering og reparasjon, samt energiøkonomisering og miljø.

Forståelse av tidligere tiders bygging er viktig for å løse mange av dagens oppgaver innen restaurering, ombygging og vedlikehold. Dette studiet er dermed relevant for de fleste håndverkere, men også for andre med fagkompetanse og interesse for bygningsvern.

Hva lærer du?

Studiet består av tre emner som hvert har en avsluttende prøve og gir ti studiepoeng:

 • Tverrfaglig materiallære og bearbeiding
 • Energiøkonomisering og miljø
 • Restaurering og reparasjoner

Den eksisterende bygningen er utgangspunkt for å lære mer om materialer og bearbeiding. Sentralt står også nyere bygningsvern med vekt på energi, økonomi og miljøkrav ved restaurering og reparasjoner. Studiet gjennomføres i samarbeid med fagmiljøene på Valdresmusea, Rørosmuseet og Vest-Telemark Museum, og det består av en blanding av forelesninger, veiledning ved arbeid i grupper og veiledning under praktiske øvelser.

Hva kan du bli?

I likhet med studiet Bygningsvern (del 1) kan del 2 åpne for mange nye arbeidsoppgaver. Riksantikvaren m.fl. stiller krav til fagskoleutdanning eller tilsvarende kompetanse når de gir tilskudd til arbeid på fredede bygg. Studiet vil gi deg et konkurransefortrinn når du søker jobb på fredede og verneverdige bygg.  Stadig flere, både fagmiljøer og private, ser verdien og miljøeffekten i å bevare framfor å bygge nytt. Å kunne dokumentere kunnskap om bygnings­vern vil være nyttig i en tid der klima- og miljøspørsmål blir stadig viktigere. Fullført studium kvalifiserer til tittelen fagskolegrad.

Fullført og bestått Bygningsvern (FTB53D).

 • Bøkkerfaget
 • Industrimalerfaget
 • Industrisnekkerfaget
 • Maler- og overflateteknikkfaget
 • Malerfaget
 • Murer- og flisleggerfaget
 • Murerfaget
 • Møbelsnekkerfaget
 • Trebåtbyggerfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget
 • Tømrerfaget
 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

 • Boklister kommer