maihaugen_Kolstad_bygningsvern

Bygningsvern 2 tar deg videre fra studiet Bygningsvern. Du vil få kunnskap i å ta vare på bygg som allerede er bygget. Foto: Tom Kolstad

Bygningsvern 2

Bygningsvern 2 tar deg videre fra studiet Bygningsvern, og du vil få både bredere og dypere innsikt i å ta vare på bygg som allerede er bygget. Bygningsvern 2 er i hovedsak rettet mot snekker- og tømrerhåndverkere, og og går dypere i materiallære for tre, bearbeiding av tre, restaurering og reparasjon, samt energiøkonomisering og miljø.

Forståelse av tidligere tiders bygging er viktig for å løse mange av dagens oppgaver innen restaurering, ombygging og vedlikehold. Dette studiet er relevant for de fleste håndverkere, men også for andre med fagkompetanse og interessefelt innen bygningsvern.

Studier av den eksisterende bygningen er utgangspunkt for å lære mer om materiallære og bearbeiding også i lys av nyere bygningsvern med tanke på energi, økonomi og miljøkrav, særlig ved vurdering, planlegging og gjennomføring av restaurering og reparasjoner.

Kompetanse og jobbmuligheter

Du vil få kompetanse i å ta vare på bygninger som allerede er bygd. Riksantikvaren m.fl. stiller krav til fagskoleutdanning eller tilsvarende kompetanse når de gir tilskudd til arbeid på fredede bygg. Utdanning innen bygningsvern vil være nyttig i en framtid der klima og miljøspørsmål blir viktigere og viktigere. Studiet vil gi deg et konkurransefortrinn når du søker jobb med arbeid på fredede og verneverdige bygg. Fullført studium kvalifiserer til tittelen fagskolegrad.

Fullført og bestått Bygningsvern (FTB53D).

Studiet gjennomføres som en blanding av forelesninger, veiledning ved arbeid i grupper og veiledning under praktiske øvelser.
Studiet består av tre emner, som hvert har en avsluttende prøve. 

  1. Tverrfaglig materiallære og bearbeiding
  2. Energiøkonomisering og miljø
  3. Restaurering og reparasjoner

Hvert emne gir 10 studiepoeng, og avsluttes med en individuell prøve. 

Studiet gjennomføres i samarbeid med fagmiljøene på Valdresmusea, Rørosmuseet og Vest-Telemark Museum, med ni samlinger og 17 kveldsundervisningsøkter. Reise og overnatting ordnes av den enkelte student.