Bygningsvern - Hvam

Forståelse av tidligere tiders bygging er viktig for å løse mange av dagens oppgaver innen restaurering, ombygging og vedlikehold. 

Bygningsvern

Ser du potensialet i hus som allerede er bygget? Er du interessert i tradisjonelle bygningsmaterialer og byggeteknikker? Er du nysgjerrig på hvordan man skal gå frem for å dokumentere og ivareta eksisterende bygg? Er du usikker på hvordan du best mulig forholder deg til lover, forskrifter og tilskuddsordninger? Da er bygningsvern studiet for deg.

Forståelse av tidligere tiders bygging er viktig for å løse mange av dagens oppgaver innen restaurering, ombygging og vedlikehold. Studier av den eksisterende bygningen er utgangspunkt for å lære mer om gamle hus, material­valg og teknikker. Utdanningen skal gi innblikk i, og kompetanse om, blant annet vernefilosofi, bygningsfysikk, tilstands­vurdering, bygningshistorie, lover og regler, materiallære, overflate­behandling og konstruksjoner.

Du vil i løpet av studiet besøke gode fagmiljøer på noen av Norges mest unike læringsarenaer. Ved siden av nettverksbygging, vil du også møte medstudenter fra hele landet som besitter høy kompetanse innenfor bygningsvernet.

Kompetanse og jobbmuligheter

Riksantikvaren m.fl. stiller krav til fag­skoleutdanning eller tilsvarende kompetanse når de gir tilskudd til arbeid på fredede bygg. Utdanning innen Bygnings­vern vil være nyttig i en framtid der klima- og miljøspørsmål blir viktigere og ­viktigere. 

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

Studiet gjennomføres som en blanding av forelesninger, veiledning ved arbeid i grupper og veiledning under praktiske øvelser.

Studiet består av fire emner, i tillegg til det avsluttende prosjektet:

 1. Bygningsvern
 2. Bygningsfysikk
 3. Tverrfaglig tradisjonell materiallære
 4. Tradisjonelle konstruksjoner – tre og mur
 5. Prosjekt med selvvalgt tema

Gjennomføring

Studiet gjennomføres i samarbeid med fagmiljøene på Valdresmusea, Røros­museet og Vest-Telemark Museum, med ni helgesamlinger og 16 kveldsunder­visningsøkter. Reise og overnatting ordnes av den enkelte student. 

 • Bøkkerfaget
 • Industrimalerfaget
 • Industrisnekkerfaget
 • Maler- og overflateteknikkfaget
 • Malerfaget
 • Murer- og flisleggerfaget
 • Murerfaget
 • Møbelsnekkerfaget
 • Trebåtbyggerfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget
 • Tømrerfaget
 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget