Bygningsvern - Hvam

Forståelse av tidligere tiders bygging er viktig for å løse mange av dagens oppgaver innen restaurering, ombygging og vedlikehold. 

Bygningsvern

Ser du potensialet i hus som allerede er bygget? Er du interessert i tradisjonelle bygningsmaterialer og byggeteknikker? Vil du vite hvordan man skal gå frem for å dokumentere og ivareta eksisterende bygg? Da er bygningsvern studiet for deg.

Forståelse av tidligere tiders bygging er viktig for å løse mange av dagens oppgaver innen restaurering, ombygging og vedlikehold. Studier av eksisterende bygg er utgangspunkt for å lære mer om gamle hus, material­valg og teknikker.

Hva lærer du?

Studiet består av fire emner og et avsluttende prosjekt:

 • Bygningsvern
 • Bygningsfysikk
 • Tverrfaglig tradisjonell materiallære
 • Tradisjonelle konstruksjoner – tre og mur
 • Prosjekt med selvvalgt tema

Utdanningen gir kompetanse om bl.a. vernefilosofi, bygningsfysikk, tilstands­vurdering, bygningshistorie, lover og regler, materiallære, overflate­behandling og konstruksjoner. Du vil i løpet av studiet besøke fagmiljøer på noen av landets fremste læringsarenaer; Fagskolen Innlandet samarbeider med Valdresmusea, Røros­museet og Vest-Telemark Museum. Du vil få bygge et nyttig nettverk og møte medstudenter fra hele landet som besitter høy kompetanse innenfor bygningsvernet.

Hva kan du bli?

Utdanningen åpner for en rekke nye arbeidsoppgaver: Riksantikvaren m.fl. stiller krav til fag­skoleutdanning eller tilsvarende kompetanse når de gir tilskudd til arbeid på fredede bygg. Stadig flere, både fagmiljøer og private, ser verdien og miljøeffekten i å bevare framfor å bygge nytt. Å kunne dokumentere kunnskap om bygnings­vern vil være nyttig i en tid der klima- og miljøspørsmål blir stadig viktigere. 

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Bøkkerfaget
 • Industrimalerfaget
 • Industrisnekkerfaget
 • Maler- og overflateteknikkfaget
 • Malerfaget
 • Murer- og flisleggerfaget
 • Murerfaget
 • Møbelsnekkerfaget
 • Trebåtbyggerfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget
 • Tømrerfaget
 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget