Adobestock - bygg

Dette studiet gir deg oppdatert kompetanse om bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner. Foto: AdobeStock

Bygg

Bygg og anlegg er blant landets største bransjer, og utviklingen på fagområdet skjer raskt. Studiet gir deg oppdatert kompetanse om bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner, og som fagskoleingeniør vil du være ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Utdanningen gir grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Utdanningen gir deg lederkompetanse og teorigrunnlaget du trenger for å søke om mesterbrev.

Hva lærer du?

Studiet har ni hovedemner:

 • Realfag (matematikk og fysikk)
 • Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 • LØM (ledelse, økonomi, markeds­føring)
 • Samordnet byggeprosess
 • Byggesaken
 • Konstruksjon bygg m/faglig ledelse
 • Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse
 • Lokal tilpassing/kvalifiserende spesialisering m/faglig ledelse
 • Hovedprosjekt

Studiet kombinerer teori og praksis, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene omfatter forelesninger, praktiske oppgaver, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Hva kan du bli?

Studiet gjør deg kvalifisert for ­tekniske oppgaver og lederstillinger innen prosjektledelse, teknisk saksbehandling og undervisning.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Byggdrifterfaget
 • Betongfaget
 • Feierfaget
 • Glassfaget
 • Industrimalerfaget
 • Limtreproduksjonsfaget
 • Malerfaget
 • Murer- og flisleggerfaget
 • Maler- og overflateteknikkfaget
 • Murerfaget
 • Steinfaget
 • Stillasbyggerfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget
 • Trelastfaget
 • Tømrerfaget