AdobeStock - anlegg

Som fagskoleutdannet anleggsingeniør vil du være sterkt etterspurt og kan arbeide med alle typer anlegg i jord og fjell. Foto: AdobeStock

Anlegg

Anleggsbransjen i Norge er stor og allsidig og trenger stadig mer kompetent arbeidskraft. Som fagskoleutdannet anleggsingeniør vil du være sterkt etterspurt og kan arbeide med alle typer anlegg i jord og fjell.

Utdanningen kombinerer teori og praksis, og den gir deg grunnlag for å arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser. Den omfatter også landmåling og kommunalteknikk, anbud og kalkulasjon, geoteknikk, fjellarbeid, anleggsdrift og prosjektstyring. Studiet er nett­basert med samlinger og kan tas mens du er i jobb.

Hva lærer du?

Studiet består av ni emner:

 • Realfag (matematikk og fysikk)
 • Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 • LØM (ledelse, økonomi, markeds­føring)
 • Samordnet byggeprosess
 • Byggesaken
 • Konstruksjon anlegg m/faglig ledelse
 • Anleggsdrift m/faglig ledelse
 • Lokal tilpassing/kvalifiserende ­spesialisering m/faglig ledelse
 • Hovedprosjekt

Du vil arbeide både selvstendig og i grupper med andre studenter. Arbeidsformene omfatter forelesninger, praktiske oppgaver, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Hva kan du bli?

Studiet gjør deg kvalifisert for ­tekniske oppgaver og lederstillinger innen anleggs- og prosjektledelse, teknisk saksbehandling og undervisning. Utdanningen skal også gi grunnlag for sentral godkjenning for ansvarsrett etter Plan- og bygningsloven og Saksbehandlingsforskriften.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Anleggsgartnerfaget
 • Anleggsrørleggerfaget
 • Asfaltfaget
 • Banemontørfaget
 • Betongfaget
 • Brønn- og borefaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Murerfaget
 • Steinfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget

 • Boklister kommer