AdobeStock - anlegg

Kun nettbasert med samlinger i 2022! Studiet kvalifiserer deg til stillinger som f.eks ­prosjektleder eller anleggsleder. Foto: AdobeStock

Anlegg

Anleggsbransjen melder om stort behov for kompetent arbeidskraft i årene som kommer, og fagskoleutdannede anleggsingeniører vil være sterkt etterspurte. Etter studiet er du kvalifisert til stillinger som f.eks ­prosjektleder eller anleggsleder. Studiet er nett­basert med samlinger og kan tas mens du er i jobb.

Fordypningen anlegg gir grunnlag for å kunne arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser i anleggsprosjekter og dekker alle typer anlegg i jord og fjell, både når det gjelder dimensjonering og drift. I utdanningen inngår også landmåling og kommunal­teknikk, med anbud og kalkulasjon, med geoteknikk, fjellarbeid, anleggsdrift og prosjektstyring.

For skoleåret 2022-2023 tilbyr vi dette studiet kun som nettbasert med samlinger. Det blir altså ikke oppstart av studier innen anlegg på heltid høsten 2022.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gjør deg kvalifisert for ­tekniske oppgaver og lederstillinger innen anleggs- og prosjektledelse, teknisk saksbehandling og undervisning. Det er lagt særlig vekt på å sikre at utdanningen fortsatt skal kunne gi grunnlag for sentral godkjenning for ansvarsrett etter Plan- og bygningsloven og Saksbehandlingsforskriften.

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper med andre studenter. Arbeidsformene omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Studiet består av ni emner.

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi, markeds­føring)
 4. Samordnet byggeprosess
 5. Byggesaken
 6. Konstruksjon anlegg m/faglig ledelse
 7. Anleggsdrift m/faglig ledelse
 8. Lokal tilpassing/kvalifiserende ­spesialisering m/faglig ledelse
 9. Hovedprosjekt

 

 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Anleggsgartnerfaget
 • Anleggsrørleggerfaget
 • Asfaltfaget
 • Banemontørfaget
 • Betongfaget
 • Brønn- og borefaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Murerfaget
 • Steinfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››