Ikon Bygg og anlegg – grey

Bygg, anlegg, KEM, FDV og VA

Bygg, anlegg, KEM, FDV og VA

AdobeStock - anlegg

Anlegg

Anleggsbransjen melder om stort behov for kompetent arbeidskraft i årene som kommer, og fagskoleutdannede anleggsingeniører vil være sterkt etterspurte. Etter studiet er du kvalifisert til stillinger som f.eks ­prosjektleder eller anleggsleder. Studiet er nett­basert med samlinger og kan tas mens du er i jobb.
Adobestock - bygg

Bygg

Bygg- og anleggsbransjen trenger hele tiden mennesker med oppdatert kompetanse. Våre utdanningstilbud gir deg kompetanse som leder innenfor mange områder. Som fagskoleingeniør er du ettertraktet på arbeidsmarkedet.
AdobeStock_192798567_bygg og treteknikk.jpg

Bygg og treteknikk

Bygg og treteknikk har store likhetstrekk med Bygg, men er spesielt rettet mot trebaserte byggevarer og bruk av tre i bygg og byfornyelse. Tre som materiale blir stadig mer aktuelt, også i større nybygg, og etterspørselen etter fagskoleingeniører med slik spesialisering vil øke kraftig i årene som kommer.
Bygningsvern - Hvam

Bygningsvern

Ser du potensialet i hus som allerede er bygget? Er du interessert i tradisjonelle bygningsmaterialer og byggeteknikker? Er du nysgjerrig på hvordan man skal gå frem for å dokumentere og ivareta eksisterende bygg? Er du usikker på hvordan du best mulig forholder deg til lover, forskrifter og tilskuddsordninger? Da er bygningsvern studiet for deg.
maihaugen_Kolstad_bygningsvern

Bygningsvern 2

Bygningsvern 2 tar deg videre fra studiet Bygningsvern, og du vil få både bredere og dypere innsikt i å ta vare på bygg som allerede er bygget. Bygningsvern 2 er i hovedsak rettet mot snekker- og tømrerhåndverkere, og og går dypere i materiallære for tre, bearbeiding av tre, restaurering og reparasjon, samt energiøkonomisering og miljø.
_00A3378r_Kolstad_KEM

Klima, energi og miljø i bygg (KEM)

Kravene til inneklima, energieffektivitet og miljø skjerpes stadig, og tekniske anlegg i bygninger blir stadig mer integrerte. Derfor blir kompetanse om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger stadig mer ettertraktet. Dette studiet kvalifiserer deg til arbeid med både prosjektering, drift og vedlikehold av slike anlegg.
RonnySkjolaas_1_Raufoss_FDV_tekniker

FDV-tekniker

Forvaltning, drift og vedlikehold av større bygg og eiendommer krever stadig høyere kompetanse. Nett- og samlingsbasert FDV-utdanning går over fire år. De to første årene er teknisk orienterte og gir deg tittelen FDV-tekniker. Tar du to år til, blir du fagskole­ingeniør FDVU og kvalifisert til ledende stillinger.
trebygg_Hamar_kolstad_fdv_ingeniør

FDVU-ingeniør

Forvaltning, drift og vedlikehold av større bygg og eiendommer krever stadig høyere kompetanse. Dette er en nett- og samlingsbasert FDV-utdanning som går over to år. Studiet bygger på FDV-studiet FTB55N (FDV-tekniker, 60 studiepoeng over to år). Studiet gir tittelen fagskole­ingeniør FDVU, og kvalifiserer til ledende stillinger.
Foto: AdobeStock

Vann- og avløpsteknologi

Studiet i vann og avløp er rettet mot et område hvor det i offentlig sektor er et etterslep på nærmere 500 milliarder kroner. Utskiftingstakten for vannforsyningsanleggene er nå så lav at den gir økt risiko for knapphet på vann til norske husholdninger og forurenset drikkevann. Dette studiet utdanner VA-driftsingeniører som vil dekke fagområdet og utdanne sterkt etterspurte fagpersoner.