Våre studier

Bygg- og anleggsbransjen trenger hele tiden mennesker med oppdatert kompetanse. Våre utdanningstilbud gir deg kompetanse som leder innenfor mange områder. Som fagskoleingeniør med fagbrev eller lang praksis er du veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet. 

Det finnes mange ulike yrker innen områdene Data og IT og ofte er behovet for eksperter stort. De som jobber med Data og IT kan ofte bli nøkkelpersoner i sin bedrift. Utdanner du deg innen Data og IT kan arbeidsoppgaver være blant annet programmering, design, systemutvikling og drift og vedlikehold av systemer. Det finnes utallige utdannelser innen dette området så det er mange muligheter for fremtidig arbeid. 

Videre utdanning innen elektrofaget gir deg store muligheter i et arbeidsmarked hvor det er stor etterspørsel etter spesialkompetanse. Både fastlands- og offshoreindustri er aktuelle arbeidsplasser.

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er en metode for å følge et bygg gjennom planlegging, bygging, drift og vedlikehold. Fagskolene på Østlandet utdanner BIM-teknikere med fordypning innen konstruksjon og installasjon. Yrkestittelen BIM-tekniker gir deg gode jobbmuligheter. 

 

Norsk industri er stadig på jakt etter medarbeidere som behersker ny, kompleks teknologi og forstår moderne produksjons- og distribusjonsprosesser.

Det er avgjørende for matnasjonen Norge at vi kan rekruttere, utdanne og beholde dyktige fagfolk som ser de gode løsningene basert på et bærekraftig og landbruksfaglig fundament. God kunnskap i agronomi og driftsledelse er derfor avgjørende både for bonden og rådgivere i næringen.

De helsefaglige studiene spenner fra tverrfaglig miljøarbeid til administrasjon. Her har du muligheten til å bygge videre på praksis og tidligere kurs og skoler. Alle studieretningene kombinerer teori og praksis. 

En videreutdanning som du kan benytte fra dag én. Undervisningen relateres til egen jobb og egen bedrift gjennom ulike prosjektoppgaver.

Logistikk handler om å styre, utvikle og effektivisere verdikjeder. Faget har blitt et viktig ledelsesområde på grunn av store økonomiske potensialer, som også gir mulighet til å styrke bedriftenes konkurransekraft. Dette gjelder like mye innen offentlig- som privat sektor og like mye innen helse- og tjenestelogistikk som for produksjons- og handelslogistikk. Drivkraften er markedsøkonomien som stadig krever mer effektive, rasjonelle og miljøvennlige løsninger.