shutterstock_110874548_grovfor

Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket

Utdanningen bygger på en helhetlig forståelse for framtidsrettet kompetanse innen fjellandbruket. Sentralt står forvaltning og utvikling av landbruksforetak med produksjon av kjøtt og melk fra ku og sau, basert på beiting og dyrking av grovfôr.
Presisjonstekn_ÅsmundLangeland

Grønn teknologi og presisjon

Utdanningen vil øke dine kunnskaper om dataverktøy og analyser av data fra ulike typer produksjon og fra droner. I samarbeid med NIBIO vil studiet bidra til å skape et møtepunkt for forskning, industri og gårdbrukere, som kan fremme innovasjon og formidle kunnskap.
AdobeStock_184334076_kvalitetsrevisor

Kvalitetsrevisor i landbruket

Høye krav til sertifisering og godkjenning i landbrukets verdikjeder, både fra mat til bord og fra skog til plank og papir, øker behovet for kvalitetsrevisorer. Utdanningen retter seg mot deg som vil jobbe innen ulike sertifiserings-, kvalitets- og styringssystemer i landbruket og som kvalitetsansvarlig hos varemottakere.
Natur og kulturbasert

Natur- og kulturbasert entreprenørskap

Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kulturressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Denne utdanningen legger vekt på etablering og utvikling av bedrifter, og du får testet dine egne ideer.
Lise_Lunde_bonde_Hvam

Potetskolen

Potetskolen gir deg en kunnskapsplattform for å lede, utvikle og drive egen virksomhet innenfor potetproduksjon. Utdanningen passer for potetprodusenter, rådgivere og fagarbeidere i industrien.

Veiplanlegger i skogbruket

En skogsbilvei er et varig inngrep i naturen og er en kostbar investering for den som er byggherre, og derfor er det viktig at man bygger og vedlikeholder en infrastruktur som kan stå seg over tid.