Prosjektrådgiver

Vi har ledig 100 % stilling som prosjektrådgiver fra 1. august 2023.

Som prosjektrådgiver vil en stor del av stillingen være å bidra med koordinering av ulike prosjekter hos Fagskolen Innlandet og å yte lederstøtte overfor skolens ledergruppe. Stillingen innebærer også en del analyse- og rapportarbeid, samt utarbeidelse av saker til behandling i skolens styre.

Mer informasjon om stillingen.

Søknadsfrist
Kontakt

Assisterende rektor Line Narvesen Jørgentvedt, tlf. 48 28 89 37