Hvordan kan Oyster Thermal AS øke produksjonskapasiteten av thermobokser for å nå sitt produksjonsmål?

Vår gruppes hovedprosjekt har vi fått fra Oyster Thermal AS, som er en bedrift i Raufossklyngen. Vi tok kontakt med en teamleder i bedriften og drøftet mulige prosjekter med han.
Bilde
Bilde hovedprosjekt 19MAnett

Vi skal:

Kartlegge dagens situasjon

 1. Samtaler med Oyster
 2. Observasjoner ved besøk hos Oyster
 3. Tilsendte/delte dokumenter/data

Anvende relevante Lean-prinsipper for å optimalisere Oysters forseglingsprosess

 1. Optimalisere flyten
 2. Standardisering (5S)
 3. Kontinuerlig forbedring
 4. Redusere sløsing ved:
  • Vrakreduksjon
  • Risikoanalyse, FMEA
  • HMS
  • Kvalitetssikring

Oppdragsgiver:

Oyster Thermal AS har som formål å utvikle, produsere og selge thermobokser basert på ny teknologi. Den er en del av industriparken på Raufoss.  Produksjonen er primært beregnet på det amerikanske markedet.

Link til hjemmeside: oyster.no