Hvordan få en best mulig driftsbygning for minst mulig kostnad?

Vi er ei gruppe som har fått kjennskap til at det skal bygges et geitefjøs i Trysil. Gruppa ble raskt interessert i å vurdere ulike løsninger i forbindelse med byggingen av fjøset. Vi er spesielt interessert i den økonomiske siden ved dette bygget.

Bilde
Fjøs - studentprosjekt 2020

Vi skal:

  • Vurdere materialvalg i forhold til de økonomiske rammene som er satt for dette byggeprosjektet
  • Vurdere materialvalg i forhold til levetid og byggherrens ønsker
  • Lage enkle skisser av bygningen
  • Utarbeide et forslag til konstruksjon av bygningen bygget på byggherrens ønsker og plassering
  • Vurdere muligheter for flerbruk
  • Utarbeide planer for byggeplassledelse og logistikk
  • Lage planer for vedlikehold av bygningen

Samarbeidspartner

Einar Lund, bonde