Forslag til elektrisk anlegg i V’byen

Dette prosjektet er gitt oss av Edvardsen Elektro, Hamar. V'byen er et leilighetskompleks, som bedriften har prosjektert, som består av fire etasjer med til sammen ni leiligheter. Alle skal ha el-billadere.
Bilde
V'byen Hamar

Vår oppgave i dette prosjektet er å:

 • Kartlegge strømføringssystemet i bygget
 • Utarbeide beskrivelse av EKOM-strukturen i leilighetskomplekset
 • Vurdere effektbehov totalt for bygget og i leiligheter
 • Dimensjonere kabler til fordelinger
 • Dimensjonere hovedfordeling og underfordelinger
 • Prosjektere den elektriske installasjonen i en leilighet med smarthussystem
 • Vurdere energibesparelse ved bruk av smarthusløsning
 • Vurdere materiell som brukes på grunn av brannskille
 • Prosjektere el-billadere i garasjeanlegg
 • Dokumentere sterkstrømsinstallasjon i Febdok
 • Utarbeide tegninger for el-installasjon i leilighet og el-bilanlegg

Vi ser på dette som et interessant prosjekt, da vi vil måtte vurdere og forholde oss til utstyr og systemer som vil bli mer og mer brukt i tiden som kommer. Dette vil gi oss gode erfaringer som vi kan bruke når vi kommer ut i arbeidslivet. 

Illustrasjon: EVE Images / STUDIONSW AS
Illustrasjon: EVE Images / STUDIONSW AS

Samarbeidspartner 

Oppdragsgiveren til vårt prosjekt er Edvardsen Elektro, Hamar. Bedriften tilbyr sine tjenester innen lavspent og høyspent installasjonsarbeid, herunder prosjektering, installasjon og detaljsalg.
Les mer: www.edvardsen-elektro.no.