Hvam videregående skole

Hvam videregående skole ligger i Nes kommune i Akershus og har hatt utdanning i landbruk i mer enn 100 år. Sammen med Fagskolen Innlandet tilbyr Hvam framtidsrettet utdanning i et grønt miljø.

Fagskolen Innlandet har over 40 års erfaring med fagskoleutdanning og er den største fagskolen i Norge. Vi tilbyr nå flere utdanningsløp innen landbruk. 

Fagskolen Innlandet tilbyr i samarbeid med Hvam videregående skole fagskole-utdanningene Planteproduksjon og driftsledelse, Natur- og kulturbasert entreprenørskap og Økologisk landbruk som deltidsstudier over to år.

Planteproduksjon og driftsledelse inneholder følgende emner:

 • Driftsledelse og økonomi
 • Planteproduksjon
 • Energi og miljø
 • Tverrfaglig fordypningsoppgave

Natur- og kulturbasert entreprenørskap inneholder følgende emner:

 • Driftsledelse og økonomi
 • Fra idè til bedrift
 • Produksjon av varer og tjenester basert på lokale ressurser
 • Tverrfaglig fordypningsoppgave

Økologisk landbruk inneholder følgende emner:

 • Driftsledelse og økonomi
 • Jord- og plantekultur
 • Husdyrproduksjon
 • Tverrfaglig hovedprosjekt

Studiene er et tilbud til deg som ønsker mer dybdekunnskap for å utvikle egen eiendom, utvikle deg faglig innenfor landbruk eller studere videre. Det kreves ikke studiekompetanse for å komme inn, men fullført utdanning innen naturbruksprogrammet eller tilsvarende realkompetanse.

Studiet er lagt opp slik at det skal kunne kombineres med en arbeidssituasjon. Det er ti studiesamlinger pr. år. Her vil det være mye praktiske øvinger og oppgaveløsninger og undervisning i felt, men også ordinær klasseundervisning. Det vil i tillegg være noe kvelds- og nettundervisning. Det er obligatoriske oppgaver i alle emner, og en tverrfaglig fordypningsoppgave til slutt.

Noen av studiene har samlinger på flere studiesteder - se de enkelte studiesidene.

Alle studiene er ettårig fagskole gjennomført som deltidsstudium over to år. 

For spørsmål om opptakskrav, studiet og gjennomføring, kan du ta kontakt med Hvam videregående skole gjennom denne lenken: http://www.hvam.vgs.no/utdanningsprogram/for%20voksne/fagskoleutdanning/