Hvam videregående skole

Hvam videregående skole ligger i Nes kommune i Akershus og har hatt utdanning i landbruk i mer enn 100 år. Sammen med Fagskolen Innlandet tilbyr Hvam framtidsrettet utdanning i et grønt miljø.

Fagskolen Innlandet har over 50 års erfaring med fagskoleutdanning og er en av de største fagskolene i Norge. Vi tilbyr nå flere utdanningsløp innen landbruk. 

Fagskolen Innlandet tilbyr i samarbeid med Hvam videregående skole fagskoleutdanningen Planteproduksjon og driftsledelse som deltidsstudium over to år.

Planteproduksjon og driftsledelse inneholder følgende emner:

  • Driftsledelse og økonomi
  • Planteproduksjon
  • Energi og miljø
  • Tverrfaglig fordypningsoppgave

Utdanningen er et tilbud til deg som ønsker mer dybdekunnskap for å utvikle egen eiendom, utvikle deg faglig innenfor landbruk eller studere videre. Det kreves ikke studiekompetanse for å komme inn, men fullført utdanning innen naturbruksprogrammet eller tilsvarende realkompetanse.

Studiet er lagt opp slik at det skal kunne kombineres med en arbeidssituasjon. Det er ti studiesamlinger pr. år. Her vil det være mye praktiske øvinger og oppgaveløsninger og undervisning i felt, men også ordinær klasseundervisning. Det vil i tillegg være noe kvelds- og nettundervisning. Det er obligatoriske oppgaver i alle emner, og en tverrfaglig fordypningsoppgave til slutt.

Utdanningen er ettårig og gjennomføres over to år på deltid. 

For spørsmål om opptakskrav, studiet og gjennomføring, kan du ta kontakt med Hvam videregående skole. Du finner også mer informasjon i denne artikkelen.

Hoteller og moteller

ved Gardermoen Næringspark

Her går buss 450 (Oslo Lufthavn - Årnes) til Hvam vgs (stoppested Gamle Hvam). Bussturen tar ca 40 – 45 min. Nærmere info om Rutetabeller for Øvre Romerike: https://ruter.no/reise/rutetabeller-og-linjekart/buss-i-akershus/

Vormsund Golfhotell ligger ca 10 km i nordgående retning fra skolen:  https://www.golfhotell.no/

Det er også muligheter for å leie seg rom for overnatting på gjestegårder som er tilknyttet Hanen:

Hanen-medlemmer i Nes kommune:

Hvam vgs – internatet

Dessverre ingen plasser ledig for høsten 2020

Mer informasjon på våre nettsider.