FDV-tekniker

Forvaltning, drift og vedlikehold av større bygg og eiendommer krever stadig høyere kompetanse. Dette studiet er teknisk orientert og gir deg tittelen FDV-tekniker. Tar du to år til, blir du fagskoleingeniør FDVU og kvalifisert til mer ledende stillinger.
Kurskode
FTB55N
Nettbasert

Dette studiet gir deg kompetanse for teknisk drift og vedlikehold av større bygg. 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen bygg og anlegg:

 • tømrerfaget
 • murerfaget
 • betongfaget
 • stillasbyggerfaget
 • malerfaget
 • rørleggerfaget
 • byggdrifterfaget

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er er nett- og samlingsbasert, og tilsvarer ett års heltids studium på 60 fagskolepoeng. 

Emner

 • Kommunikasjon og ledelse 
 • Administrativ FDV 
 • Energi og miljø i bygg 
 • Byggeteknikk og utvendig anlegg 
 • Tekniske installasjoner i bygg 

Kompetanse og jobbmuligheter

Som FDV-tekniker (to år nettstudium, 60 fagskolepoeng) kan du jobbe med teknisk drift og vedlikehold av større bygninger. 

Undervisningen hos oss tar utgangspunkt i at du skal gå inn i en lederjobb. Det vil si at prosjektarbeid er en viktig arbeidsform. Prosjektene er tverrfaglige og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Som student hos oss vil du i stor grad jobbe i grupper, men du vil også få tradisjonell klasseromsundervisning. 

Vi samarbeider tett med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og vi benytter deres kompetanse i form av gjesteforelesere.