Hjem

 • Vil satse på ledelse og kommunikasjon

  Les mer
  Finn din studieretning nå
 • Satser på økologisk landbruk

  Les mer
  Finn din studieretning nå
 • Fagskolen vil doble antall studenter

  Les mer
  Finn din studieretning nå

Slik søker du

Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektro­nisk på www.vigo.no. Dette krever likevel at du sender nødvendig dokumentasjon direkte til skolen du har ført opp som ditt første ønske for hver for­dypning.
Norges første yrkesrettede høyskole kan starte på Gjøvik høsten 2017. For første gang vil det bli opprettet en yrkesfaglig bachelor-utdanning. Ett fag, dvs. én linje, skal være «pionér»; de

15. september ble søknad sendt om å opprette Norges første yrkesrettede høyskole. Sentrale fag vil være ledelse, kommunikasjon og språk.

 • Undervisningsstilling i helsefag

  Har du relevant utdanning innen helsefag og god pedagogisk forståelse? Fagskolen Innlandet, avdeling Storhamar videregående skole har ledig undervisningsstilling innen fagområdet rus og psykisk helsearbeid.