Hjem

 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen stilte i yrkesnære omgivelser
  «Fagfolk for fremtiden»

  Regjeringen vil styrke fagskolenes egenart og samtidig knytte dem tettere til høyskoler og universiteter. Full likestilling av studiepoeng blir det likevel ikke, selv om betegnelsen fagskolepoeng fjernes.

 • Fagskolen Innlandet
  «Fagfolk for fremtiden»

  Rektor og styreleder ved Fagskolen Innlandet ser flere positive signaler i stortingsmeldingen om fagskoler.

 • Fagskolen Innlandet Heriot-Watt University
  Internasjonalt samarbeid

  Fagskolen Innlandet var nylig på studietur til Edinburgh og Heriot-Watt University. Besøket vil føre til konkret samarbeid på flere nivåer, sier rektor Kari Nordskogen. 

   

Slik søker du

Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektro­nisk på www.vigo.no. Dette krever likevel at du sender nødvendig dokumentasjon direkte til skolen du har ført opp som ditt første ønske for hver for­dypning.

Stilling ledig

Godt arbeidsmiljø - spennende oppgaver

Fagskolen Innlandet er opptatt av å knytte til seg mennesker med høy kompetanse. Ønsker du en engasjerende arbeidsplass som jobber tett på samfunn og arbeidsliv, har vi mye å by på.